מקרה מבחן – גיור

עבודה בנושא שלבי קבלת אדם ליהדות על פי הרבמ"ם

< 1 דקות

קרה מבחן – גיור

כיצד מקבלין גרי צדק? (עמ' 42)

הרמב"ם, בספרו 'משנה תורה' מסביר כיצד מקבלין אדם ליהדות, זאת אומרת מה הם השלבים שאדם עובר כדי להתגייר (כדי להפוך להיות יהודי).

לפני שנקרא את הטקסט נפרש מילים וביטויים. הקשיבו להסבר בכתה וכתבו במילים שלכם:

עכו"ם

___________________________________________________________________

 

לקט ______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

שכחה ______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

פאה ______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

מעשר שני ______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

עונשן של מצוות ___________________________________________________________________

 

שכרן של מצוות ___________________________________________________________________

 

אין משהין אותו ___________________________________________________________________

 

מלין ___________________________________________________________________

 

לפי דברי הרמב"ם, כאשר גוי רוצה להפוך להיות יהודי עליו לעבור מספר שלבים – יש מספר שלבים בתהליך הגיור:

 

1. שואלים אותו למה הוא רוצה להתגייר ומספרים לו את כל הייסורים שעוברים על עם ישראל וכמה קשה להיות יהודי.

עושים זאת כי __________________________________________________________________________________________________________________

אם הוא מתחרט ולא רוצה להתגייר, הוא הולך לדרכו. במידה והוא מבקש להמשיך את תהליך הגיור הוא עובר לשלב השני:

 

2. מודיעין אותו עיקרי הדת. הכוונה היא __________________________________________________________________________________________________

 

ומלמדים אותו מצוות כגון ___________, _____________, __________________.

 

הסיבה שמלמדים אותו דווקא את המצוות האלו היא ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

אח"כ מסבירים לו שמי שלא מקיים את המצוות מקבל עונש מה'.

למה לדעתך עושים זאת? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

אם הוא רוצה הפסיק את התהליך הגיור, הולך לביתו ואם הוא רוצה להמשיך הוא עובר לשלב הבא:

 

3. מספרים לו שמי שמקיים את המצוות מקבל שכר מה'.

למה מספרים לו על השכר? _______________________________________________________________________________________________________

אם עדיין רוצה להיות יהודי מיד מעבירים אותו לשלב הבא:

4. השלב האחרון הוא ________________________________________________ ומיד לאחר שמתרפא _______________________________________________

ואז הוא יהודי לכל דבר!

לפי הרמב"ם תהליך ההצטרפות לעם היהודי קשור למעגל ______________________________________________________________

אני יודע זאת כיוון ש _________________________________________________________________________
___________________________________________________

להורדה והדפסת דף העבודה