משל האהובה בספר הזוהר

קריאה במשל האהובה מתוך ספר הזוהר. בהשתתפות: חוקר הקבלה ד"ר אבי אלקיים והמשוררת פרופ' חביבה פדיה.

< 1 דקות

באחד הקטעים הארוטיים שבספר הזוהר מומשלת התורה לאהובה יפהפיה הסגורה בארמונה, והמאמין האדוק מומשל למאהב המקיף כל חייו את ארמונה, עורג להתגלותה.

בתכניתנו, דנו פרופ' חביבה פדיה וד"ר אבי אלקיים בזיקה שבין אמונה לארוטיקה. חביבה הדגישה בעיקר את הקשר הקיים, לדעתה, בין הדחף הדתי לבין התשוקה ליופי. אבי דיבר על התנועה המעגלית, האינסופית, של המאהב, כתנועה פולחנית שנועדה להנציח את התשוקה במקום לספקה.

מקור נלמד: זוהר ח"ב צט ע"א

משתתפים: פרופ' חביבה פדיה, ד"ר אבי אלקיים

*פריטים נוספים מהתוכנית נמצאים באתר החדר