משפחה בשלושה דורות – משפחת אדלמן

סרטון העוקב אחר משפחה שמוצאה מבריטניה, האם והבת עלו לישראל בעבר והסבתא מתעתדת לעלות בקרוב. דרך הסרטון מתוודעים לשינויים הרבים שחלים בין הדורות ביחס לשאלות יסוד בתרבות.

< 1 דקות

המלצות לשאלות בעקבות הסרטון

  1. מה זה להיות ישראלי בעיניך? [ניתן לשאול לפני הצפייה ואחרי הצפייה]

  2. העלו דוגמאות של 'ישראליות' שעולים בסרט

  3. חשבו על שני דברים שאתם אוהבים ב'ישראליות' ושני דברים שאתם לא אוהבים.

  4. במה אתה יהודי? [ואם דתך אחרת, התייחס אליה]

  5. אם לא היית גר בישראל, האם לדעתך היית מרגיש פחות יהודי או יותר יהודי?

  6. מה נראה בעיניך עדיף – להיוולד בישראל, או להיוולד במקום אחר ולהגיע לישראל.

משפחה בשלושה דורות הוא פרויקט המשוטט בחברה הישראלית ומביא פנים, זהויות, סוגיות ושינויים שחלו בין הדורות בשישים השנה האחרונות.