משפחה בשלושה דורות – משפחת זיידל

סרטון העוקב אחר משפחת זיידל. בסרטון מתגלה פער הדורות והתפיסות מהסבא האינטלקטואל 'של פעם', דרך האם ועד לנכד שלא פעם סוטה מדרכו של הסב.

< 1 דקות

המלצות לשאלות בעקבות הסרטון

  1. אלו ערכים עולים בסרט, דרג אותם מהחשוב בעיניך לפחות חשוב?

  2. 'אני חושב שההגירה מהארץ היא לרעת המדינה ולרעת הקיום היהודי שאני מאמין בו' (אלכסנדר זיידל) – האם אתם מסכימים למשפט זה? מה דעתכם על תשובתו של הנכד של אלכסנדר בעניין זה?

  3. האם יש חשיבות בחגיגת החיים היהודיים גם למי שאינו דתי? מהי?

משפחה בשלושה דורות הוא פרויקט המשוטט בחברה הישראלית ומביא פנים, זהויות, סוגיות ושינויים שחלו בין הדורות בשישים השנה האחרונות.