משפחה בשלושה דורות – משפחת כהן

סרטון העוקב אחר משפחה שמוצאה ממרוקו והגיע בראשית שנות המדינה לירוחם וגרה שם זה 65 שנה. מה הם חשים כלפי מה שהיה ומה הם עשו בשביל לשנות את זה.

< 1 דקות

סבתא סעדה – דור שלישי, ראובן כהן – דור שני, אמיר ואבי – דור ראשון, כולם חיים בירוחם, למעט אמיר שעבר לנתיבות. גדילה על אידיאל העבודה הקשה ועם אבא שמאמין שאין דבר חשוב לילד מאשר לא לתת לו הכל בכפית של זהב.

התוצאה היא מפעל משפחתי שהוקם בעבודה קשה ומצליח להתנהל במסגרת המשפחתית, ומעל הכל, דוקא בירוחם, להחזיר לעיר המקור את הטוב שהביאה לעולמם.

נושאים לדיון:

  1. האם גם אתם מכירים את 'מוסר העבודה' שעליהם מדברים בני משפחת כהן?
  2. מה באמת המשמעות של כסף בחיים של האדם? ומדוע הוא מופיע בצורה כל כך משמעותית במשפחה זו?
  3. מה אתם או הוריכם עשו בשביל לשנות את המצב שלהם? האם האומץ שהיה לבני משפחת כהן נדיר?

משפחה בשלושה דורות הוא פרויקט המשוטט בחברה הישראלית ומביא פנים, זהויות, סוגיות ושינויים שחלו בין הדורות בשישים השנה האחרונות.