משפחה בשלושה דורות – משפחת רשף

סרטון העוקב אחר משפחה שמוצאה מגרמניה. הסבתא גרה בגרמניה, האם נשאה ליהודי בארץ ולא התגיירה, שתיים מהבנות נשאו ליהודים, האחת התגיירה והאחרת נשארה גויה.

< 1 דקות

המלצות לשאלות בעקבות הסרטון:

נושא הגיור:

  1. מדוע נדרש טקס גיור כדי להצטרף לעם היהודי?

  2. אלו אלטרנטיבות אפשר להציע להצטרפות לעם היהודי במקום גיור?   ראו למשל כאן.

  3. האם היה מפריע לכם אם בן משפחה שלכם היה מתחתן עם מישהו שאינו יהודי?

  4. עם מי אתם חשים יותר הזדהות, עם יונה או עם איריס? פרטו את העמדות שמציעה כל אחת.

קבלה חברתית של השונה:

  1. איריס מתארת כיצד הגיעה מדת אחרת וחגגה חגים שונים משאר הילדים. האם היית לך חויה דומה, בה הרגשת שונה? האם הרגשת בנוח עם היותך שונה? או שהרגשת נבדל משאר הילדים?

  2. האם הטחת פעם בפני ילד אחר את הדת האחרת שלו, הלאום האחר שלו, צבע אחר שלו? מה היתה תגובתו? מה למדת ממנה?

  3. האם חוית התייחסות לא נעימה מצד ילדים סביב שונותך בנושא דתך או מרכיב אחר בזהותך?

משפחה בשלושה דורות הוא פרויקט המשוטט בחברה הישראלית ומביא פנים, זהויות, סוגיות ושינויים שחלו בין הדורות בשישים השנה האחרונות.