נשואים לרבנות?

4 פרקים סביב המורכבות בנישואים דרך הרבנות והפיתרונות השונים שיש במדינת ישראל בתחום זה.

< 1 דקות

פרק ראשון

פרק שני

פרק שלישי

פרק רביעי