סוגיות מעובדות – יחידת הורים וילדים

יחידות הוראה בתורה שבעל פה סביב סוגיות הורים וילדים

< 1 דקות

 • סוגיא מעובדת – גיל הבגרות – פסיקתא זוטרתא, בראשית כה; בראשית רבה סג י – קישור
 • סוגיא מעובדת – גיל החינוך – בבלי, קידושין, ל, ע"א – קישור

 

 • סוגיא מעובדת – חינוך חובה לכל – בבלי, בבא בתרא, כ, ע"ב – כא, ע"א – עמוד א, עמוד ב
 • סוגיא מעובדת – לימוד מקצוע – בבלי, קידושין, ל, ע"ב – קישור
 • סוגיא מעובדת – לימוד מקצוע – בבלי, קידושין, פב, ע"א-ע"ב – עמוד א, עמוד ב
 • סוגיא מעובדת – לימוד מקצוע – תוספתא, קידושין, א,יא – קישור

 

 • סוגיא מעובדת – מזונות הילדים – משנה, כתובות, פרק ד, משנה ו – קישור
 • סוגיא מעובדת – מזונות הילדים – בבלי, כתובות, מט, ע"ב – קישור
 • סוגיא מעובדת – מזונות הילדים – בבלי, כתובות, סה, ע"ב – קישור
 • סוגיא מעובדת – מזונות הילדים – שולחן ערוך, אבן העזר, סעיף עא – קישור
 • סוגיא מעובדת – מזונות הילדים – תקנות הרבנות הראשית  – קישור

 

 • סוגיא מעובדת – סמכות ההורים – בבלי, מועד קטן, יז, ע"א – עמוד א, עמוד ב
 • סוגיא מעובדת – סמכות ההורים – פירוש רש"י וריטב"א לבבלי, מועד קטן, יז, ע"א – קישור

 

 • סוגיא מעובדת -חובות ההורים – בבלי, קידושין כט, ע"א – ע"ב – עמוד א, עמוד ב
 • סוגיא מעובדת -חובת ההורים ללימוד תורה – בבלי, כתובות, נ, ע"א – עמוד א, עמוד ב

 

 • סוגיא מעובדת -לימוד שפה ותרבות יוונית – ירושלמי, פאה, פ"א, ה"א – קישור
 • סוגיא מעובדת -לימוד שפה ותרבות יוונית – משנה, סוטה, ט, יד – קישור

 

 • סוגיא מעובדת -לימוד תורה לבנות – משנה, סוטה, ג, ד – קישור