סיפורי כיבוד אם וכיבוד בן

קריאה בשני סיפורים בתלמוד הירושלמי, המתארים מעשים של כיבוד. בהשתתפות: תלמידות בי"ס יסודי, אלי קרן אסף ונור אפשר קובלסקי.

< 1 דקות

קריאה בשני סיפורים בתלמוד הירושלמי, המתארים מעשים של כיבוד – אחד מתאר בן המכבד את אמו, והשני מתאר אם המכבדת את בנה.

בשני הסיפורים הכבוד מופרז, ומעלה שאלות מעניינות על מהותו של כיבוד אב ואם, וכבוד בכלל: מה זה בדיוק לכבד? האם אפשר לכבד יותר מדי, ומתי כיבוד האחר קשור להשפלה עצמית? האם יש אנשים שונים שיש להם כבוד שונה? ומה מקומו של הכבוד העצמי?

מקור נלמד: תלמוד ירושלמי מסכת פאה פרק א, הלכה א
משתתפים: אלי קרן אסף, נור אפשר קובלסקי