"סלפי 2: נשואים לרבנות"

סרטו של ברוך קרא (ערוץ 10) העוסק בשאלת המונופול של הרבנות בישראל בכל הנוגע לנישואין וגירושין.

< 1 דקות

סרטו של ברוך קרא (ערוץ 10) על הנישואים לרבנות.. סליחה.. הנישואים ברבנות בישראל.

הסרט עוסק בשאלת המונופול של הרבנות על כל ענייני הנישואין והגירושין, ואגב כך גם עוסק בשאלות על זהות יהודית, גיור ועוד. 

אורך הסרט הוא 41 דקות, כך שמומלץ להראותו בשני שיעורים נפרדים או רק חלקים – כדי להשאיר זמן לדיון.