סמלים תלושים

קריאה במסה 'סמלים תלושים' מאת מאיר יערי. בהשתתפות: חוקרת 'השומר הצעיר' ד"ר רינה פלד וחוקר ההתיישבות העובדת ד"ר מוטי זעירא.

< 1 דקות

את המסה 'סמלים תלושים' כתב מאיר יערי, לימים אחד משני המנהיגים ההיסטוריים של 'השומר הצעיר', בשנת 1923 לאחר שעזב את קבוצת ביתניה. המסה כולה היא מעין הכאה על החטא וביקורת נוקבת על ההתנסות של ביתניה שבה נטל חלק נלהב ומרכזי רק שנתיים לפני כן. למרות הערפול הרב והלשון המטאפורית שלו, הפך  'סמלים תלושים' לאחד הטקסטים המכוננים והמרכזיים עבור אנשי 'השומר הצעיר'. בעזרת אורחי התכנית ניסינו להכנס אל תוך השפה של יערי, להבין את המושגים שבהם הוא משתמש, את הטענות המרכזיות שלו נגד קבוצת ביתניה ונתיב ההגשמה שהיא סימנה ואת הסמלים או מקורות ההשראה שבהם הוא נתלה בכדי לשרטט את האלטרנטיבה שלו להקמת העדה השומרית בארץ ישראל.

מקור נלמד: 'סמלים תלושים' מאת מאיר יערי.

משתתפים: ד"ר מוטי זעירא, ד"ר רינה פלד.