עונש מוות – נכון או לא?

בשיחה בהנחיית ירון לונדון מתייחס פרופ' יוסף בן שלמה לנושא עונש מוות.

< 1 דקות

סרטון המציג את תוכנית 70 פנים בהנחיית ירון לונדון המראיין את פרופ' יוסף בן שלמה בנושא פרשת משפטים:

לדיון בנושא עונש מוות יש לצפות בקטע 8:37 – 11:13