עזריה אלון – פרס ישראל על תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה

עזריה אלון - זוכה פרס ישראל 2012 בתחום מפעל חיים - תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה. מהו מפעל חיים?

< 1 דקות

טקס חלוקת פרס ישראל מסיים את אירועי יום העצמאות בכל שנה.

בשנת 2012 קיבל עזריה אלון את  פרס ישראל 2012 בתחום מפעל חיים עבור תרומתו המיוחדת לחברה ולמדינה.

כיצד נגדיר "תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה"?

בטקס קבלת הפרס, הוקרן הסרטון הבא:

 

שאלות לדיון:

 

אילו מפעולותיו של עזריה אלון מוזכרות בסרט?  מהו "מפעל חייו"?

מה הניע אותו לפעילותו?

האם היה לדעתכם ראוי עזריה אלון לפרס זה?

איך השפיע עזריה אלון על דמותה של מדינת ישראל בשישים השנים האחרונות?

מידע נוסף אודות נימוקי ועדת הפרס להענקת פרס ישראל לעזריה אלון ומידע החברה להגנת הטבע אפשר למצוא באתר החברה

 

שאלות נוספות:

קראו אודות דמויות אחרות אשר זכו בפרס ישראל -מפעל חיים תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה ואת נימוקי ועדת הפרס.

רון נחמןאליהו הכהןהרב חיים דרוקמןחולדה גורביץאגודת עזר מציוןפר"ח-פרויקט חונכותדב לאוטמן

מה משותף לזוכי הפרס? האם הם דומים? במה?

קראו את קורות חייהם וחשבו – כיצד עצבו החברה בה גדלו והמקום בו גדלו את מפעל חייהם?