עזריה אלון – תבנית נוף מולדתו

כתבה אודות פועלו של עזריה אלון - פעיל איכות הסביבה ואוהב ארץ ישראל

< 1 דקות

עזריה אלון, הוגדר על ידי המשורר יהודה עמיחי כ"המאהב הגדול ביותר של ארץ ישראל". הוא היה מדריך טיולים, אוהב ארץ-ישראל, שכתב אנציקלופדיה על הטבע והחי בארץ ישראל, מגדירי צמחים וספרי מסעות.

לפני כ-60 שנים הקים עם חבריו את "החברה להגנת הטבע". באמצעות לחץ ציבורי והעלאת מודעות באמצעי התקשורת, פעלו לכך שיחוקקו חוקים לשמירה על הטבע ויישמרו עליהם.

  • אילו מפעולותיו של עזריה אלון מוזכרות בסרט?
  • אלו פעולות של החברה להגנת הטבע?

שאלות לדיון:

  • איך השפיע עזריה אלון על דמותה של מדינת ישראל ב-60 השנים האחרונות?

בזכותו אנו יכולים ליהנות מחלקים נרחבים מהטבע שסביבנו. הוא פעל לשמירה על צמחי ארץ ישראל, שמירה על שטחי פתוחים, שמירה על מיני בעלי חיים בסכנת הכחדה, טיהור נחלי מים וכו'.

  • כיצד השפיע עזריה אלון על חיינו?
  • אחת מהתקוות אותן הביע עזריה אלון הייתה, שלא יהא עוד צורך בחברה להגנת הטבע. מדוע? האם בשלב כלשהו אמנם לא יהיה בה צורך?