על מחלוקתם של בית הלל ובית שמאי

בית שמאי ובית הלל מייצגים שתי אסכולות שרווחו בימי בית שני. גישתו של שמאי שמרנית ובלתי מתפשרת בעוד גישתו של הלל נוטה לפרגמטיזם. לפניכם סרטון קצר המתאר את ההבדלים בין השיטות.

< 1 דקות

סרטון זה מציג פן מסוים בתפיסת מחלוקת שמאי והלל.
פריטים נוספים על מחלוקות הלל ושמאי באתר "תורה שבעל פה".