על תנורים ונחשים, או: האם יכולה יהדות להיות דמוקרטית?

התייחסות מודרנית לסיפור תנור של עכנאי.

< 1 דקות

אורי אמיתי, מרצה להיסטוריה באוניברסיטת חיפה, נותן תיאור קצר ומעניין לסיפור. בעקבות דבריו נוצר דיון מעניין בין הקוראים השונים.
ניתן להפנות את התלמידים לבלוג הזה ולתת להם לנתח תגובה אחת מתוך התגובות השונות ("המה יבנו ואני אהרוס" או "יוסי סוויד"), ולברר את נקודות המחלוקת בנוגע למהותה של הדמוקרטיה בסיפור.

על תנורים ונחשים, או: האם יכולה יהדות להיות דמוקרטית?