ענוותנותו של הלל וקפדנותו של שמאי – שבת ל ע"ב

לימוד של רצף הסיפורים על הלל ושמאי במסכת שבת בתלמוד הבבלי.

< 1 דקות

התלמוד במסכת שבת דף ל ע"ב – לא ע"א מביא רצף של סיפורים הפותח בהצהרה – "לעולם יהא אדם ענוותן כהלל ואל יהא קפדן כשמאי".

בלימוד של רצף סיפורים כדאי ללמוד כל סיפור בשני אופנים – כסיפור עצמאי וכחלק ממכלול סיפורים.

המצגת שלפניכם מבקשת לסייע בניתוח כל סיפור כשלעצמו ובהבנתו כחלק מתוך רצף סיפורים.

קובץ הסיפורים – ענוותנותו של הלל וקפדנותו של שמאי