"פלוגה בקו" – מאיר אריאל

קריאה בשיר "פלוגה בקו (או לגמרי במקרה)" מאת מאיר אריאל. משתתפים: העורכת והמתרגמת עטרה אופק, שחר גרוסמן ואורי אלאור.

< 1 דקות

מאיר אריאל, באישיותו וביצירתו, ייצג עבור רבים את ה"ישראלי המובהק". הקיבוצניק, הצנחן, עתיר התלתלים והאירוניה. שיריו הסבוכים, העמומים-משהו, משלבים בין להטוטי-מלים, ביטויים מהמקורות וסלנג עכשווי. אי לכך, מבחינה לשונית ונושאית כאחת, שירי מאיר אריאל מזמינים עבודת-פענוח. תכניתנו עסקה באחד מהנודעים בשיריו, "פלוגה בקו (או לגמרי במקרה)".

מקור נלמד: השיר "פלוגה בקו (או לגמרי במקרה)" מאת מאיר אריאל
משתתפים: עטרה אופק, שחר גרוסמן ואורי אלאור