פרשנות מודרנית ל"ואהבת לרעך כמוך"

פרשנות מודרנית לפסוק המורכב והטעון

< 1 דקות

בפרשת "ואחרי מות" כתוב "ואהבת לרעך כמוך". אבל איך אפשר לצוות על מישהו לאהוב מישהו אחר?
אולי, הכוונה היא שאם נימנע מנקם, מנטירה, משקר, משמירת שנאה בלב, ופחות ננצל את חולשות האחר – בפועל נאהב אותו יותר. גם התחושה של "אני טוב יותר ממנו" מקטינה את הסיכוי לאהבה וליחס שוויוני עתידי.

ראו במאמרו של גיל הויזמן ב ynet