פשרה – זה טוב או רע?

שני סרטים שגורמים לחשיבה אחרת על הפשרה

< 1 דקות

צפו בשני הסרטים הבאים לאחר לימוד הסוגיה וחישבו האם פשרה זה טוב או רע?

אתם יכולים להעזר בדין וחשבון של  הועדה לבחינת דרכים להגברת השימוש בגישור בבתי המשפט.