קדושת חיי אדם

עם פרופ' ליבוביץ והאב דיבואה

ראיון עם פרופ' ישיעהו ליבוביץ והאב דיבואה המציגים את עמדתם לגבי הפלות, המתות חסד וקדושת חיי האדם.

< 1 דקות