ר' ישמעאל בן אלישע נכנס לפני ולפנים

קריאה בסיפור תלמודי על ר' ישמעאל בן אלישע (מסכת ברכות ז ע"א). בהשתתתפות: הרב מנחם פרומן והסופרת שבא סלהוב.

< 1 דקות

האגדה התלמודית מספרת על ר' ישמעאל כי בעת שביקר בקודש-הקודשים שבבית-המקדש, פגש שם את ה', שביקש ממנו ברכה.

סיפור מדהים זה – המציג את אלוהים כדמות נזקקת ואת האדם כמי שעוזר לו (ולא להפך, כפי שמקובל לחשוב) – מעלה שאלות תיאולוגיות יסודיות אודות דמות-האל בעיני חז"ל, אודות אפשרות-המפגש איתו ואודות משמעותה של הברכה.

הרב פרומן ושבא סלהוב לא ניגשו אל הסיפור כחוקרי-תלמוד, אלא כאנשים פרטיים, המבקשים בו עדות אישית על חווית המפגש עם אלוהים: כל אחד משניהם תיאר כיצד הוא תופס חוויה זו, וכיצד הוא תופס את משמעותן של התפילה והברכה המהוות חלק משגרת-יומו של יהודי.

מקור נלמד: מסכת ברכות ז ע"א

משתתפים: מנחם פרומן, שבא סלהוב

תניא א"ר ישמעאל בן אלישע

פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים
וראיתי אכתריאל יה ה' צבאות שהוא יושב על כסא רם ונשא
ואמר לי ישמעאל בני ברכני
אמרתי לו יה"ר מלפניך

שיכבשו רחמיך את כעסך

ויגולו רחמיך על מדותיך

ותתנהג עם בניך במדת הרחמים

ותכנס להם לפנים משורת הדין

ונענע לי בראשו