שאלות בעקבות צפיה בסרט "אייר פורס 1"

שאלות בנושא דילמה מוסרית המתאימות לדיון לאחר הצפיה בסרט "אייר פורס 1"

< 1 דקות

משימת צפייה: ניתוח דילמה מוסרית מהסרט "אייר פורס 1"

המשימה היא להגשה ביחידים או בזוגות.

בחרו סצינה מהסרט בה קיימת דילמה מוסרית.

  1. תארו את המתרחש בסצינה באופן מפורט: הרקע שקדם לה, תיאור הדמויות ומה הן עושות וכן הלאה.
  2. תארו את הדילמה המוסרית שחוֹוָה הדמות בסצינה זו: מיהו בעל הדילמה, מהם אופני ההכרעה האפשריים בדילמה, מהם הערכים העומדים בבסיסן של ההכרעות השונות האפשריות.
  3. מה היתה הכרעתה של הדמות בפועל בסרט עצמו? הרחיבו בתיאור העלילה.
  4. האם אתם מזדהים עם הכרעה זו או מתנגדים לה? הסבירו היטב.

בהצלחה!