שוב יקומו המכבים – חנוכה העת החדשה

כשראשי התנועה הציונית חיפשו מיתוסים של גבורה הם די מהר הגיעו למכבים. ואכן, סיפור המכבים עשוי מהחומרים מהם צומחים גיבורים. מה אין שם: דיכוי, גזירות, מרד צודק, אומץ לב וכמובן נס. איך אפשר בלי איזה נס קטן. במאמר המצורף מנתח המחבר את הזיקה הישירה בין התנועה הציונית למכבים ולחג החנוכה.

< 1 דקות

"אך טבעי היה שהתעוררות התנועה הלאומית תפנה את מבטה אל האתוס של המכבים, לוחמי העצמאות. כמו בנושאים אחרים, כך גם כאן פילסה תנועת ההשכלה את הדרך. למחקריו של ההיסטוריון צבי גרץ, שפורסמו במחצית השנייה של המאה ה – 19 ולתיאורים שהוא תיאר את מרד החשמונאים היתה השפעה ניכרת על התגבשות התודעה הלאומית.

ואמנם, שום חג מחגי ישראל לא שודרגה חשיבותו הלאומית כפי שאירע לחג החנוכה. "הלאמתו" של חג החנוכה עלתה בקנה אחד עם התביעה הציונית להמיר את הציפייה הפסיבית לגאולה מידי שמים לעשייה אקטיבית שמטרתה גאולה עצמית, או "שחרור עצמי" – "אוטו–אמנסיפציה".

לא מקרה הוא שפינסקר, באוטואמנסיפציה, העלה את המכבים לדרגת סמל לימים שבהם זקף העם היהודי את קומתו . גם הרצל לא פסח על הסמל : בסיום מדינת היהודים כתב : "לכן אני מאמין כי דור של יהודים נפלאים יצמח מן האדמה. שוב יקומו המכבים!!!"