שמונה מעלות צדקה – דף עבודה

דף עבודה בנושא שמונה מעלות למתן צדקה על פי רמב"ם

< 1 דקות

שמונה מעלות לצדקה – רמב"ם, משנה תורה

קראו את ההקדמה לפרק זה בעמ' 83 וכן את כל הטקסט של הרמב"ם בעמ' 84

במשך כל הדורות ועד ימינו קיימת השאלה מי צריך לדאוג לחלשים בחברה. האם השלטונות? המדינה? האדם הבודד? עמותות צדקה?

ההלכה היהודית לא משאירה את נושא הערבות ההדדית לרצונו הטוב של האדם וקובעת מספר מצוות והלכות המחייבות את האדם להיות פעיל בקהילתו ולדאוג לזולת. דוגמא למצווב כזו היא מצוות הצדקה.

בספרו 'משנה תורה' מסביר הרמב"ם מהי הדרך הטובה יותר לתת צדקה. הוא מציג בפני הקורא שמונה מעלות במתן צדקה (שמונה שלבים שונים לפי דרגות שונות). הרמב"ם מתחיל מהמעלה הגבוהה ביותר והיא לעזור לעני לצאת מהמצב אליו נקלע על מנת שיצטרף האנשים (הבריות) שלא זקוקים לעזרה ולצדקה. המעלה הנמוכה ביותר היא לתת לאדם צדקה בעצב.

 

  • כתוב מהן שמונה המעלות במתן צדקה:

1) ______________________________________________________________

2) ______________________________________________________________

3) ______________________________________________________________

4) ______________________________________________________________

5) ______________________________________________________________

6) ______________________________________________________________

7) ______________________________________________________________

8) ______________________________________________________________

 

כאשר הרמב"ם קובע את המעלות האלו הוא מתייחס לקריטריונים שונים במתן הצדקה:

א) צמצום התלותיות של האדם וניסיון לקדם את מעמדו העצמאי

ב) שמירה על כבודו של הנזקק

ג) שמירה על צניעותו של הנותן

ככל שהקריטריונים האלו ייחלשו תרד מעלת הצדקה.

  • הסבירו לגבי כל שלב/מעלה אילו קריטריונים קיימים בה:

1) _____________________________________________________________

2) _____________________________________________________________

3) _____________________________________________________________

4) _____________________________________________________________

5) _____________________________________________________________

6) _____________________________________________________________

7) _____________________________________________________________

8) _____________________________________________________________

להדפסת דף העבודה