"שמונה פרקים" – מבוא

הרצאה מאת אריאל אביב במפגש הראשון במסגרת השתלמות "שמונה פרקים" למורי מחשבת ישראל בחינוך הממלכתי.

< 1 דקות

"שמונה פרקים" לרמב"ם – מבוא

הרצאה מאת אריאל אביב במפגש הראשון במסגרת השתלמות למורי מחשבת ישראל בחינוך הממלכתי:

"שמונה פרקים" לרמב"ם:

  • מבוא
  • פרק א'
  • פרק ב'
  • פרק ג'
  • פרק ד'
  • פרק ה'
  • פרק ו'