"שמונה פרקים" – פרק א'

שלוש הרצאות של אריאל אביב בנושא הפרק הראשון מתוך "שמונה פרקים" לרמב"ם.

< 1 דקות

"שמונה פרקים" לרמב"ם – פרק א'

*חלק ראשון / מבוא כללי – הקדמה לפרק:

*חלק שני / מבנה הפרק – סקירה קצרה של מבנה הפרק:

*חלק שלישי / עיון בפרק – קריאה מעמיקה בפסקאות המרכזיות של הפרק:

"שמונה פרקים" לרמב"ם:

  • מבוא
  • פרק א'
  • פרק ב'
  • פרק ג'
  • פרק ד'
  • פרק ה'
  • פרק ו'