"שמונה פרקים" – פרק ב'

שלוש הרצאות של אריאל אביב בנושא הפרק השני מתוך "שמונה פרקים" לרמב"ם.

< 1 דקות

"שמונה פרקים" לרמב"ם – פרק ב'

*חלק ראשון – מבנה הפרק:

 

https://youtu.be/_6beUUWzlkg

 

*חלק שני – השליטה בחלקי הנפש:

*חלק שלישי – תחומי השלמות:

"שמונה פרקים" לרמב"ם:

  • מבוא
  • פרק א'
  • פרק ב'
  • פרק ג'
  • פרק ד'
  • פרק ה'
  • פרק ו'