"שמונה פרקים" – פרק ד'

שתי הרצאות של איתן כהן בנושא הפרק הרביעי מתוך "שמונה פרקים" לרמב"ם.

< 1 דקות

"שמונה פרקים" לרמב"ם – פרק ד'

*חלק ראשון – מבנה הפרק והרעיון המרכזי:

*חלק שני – הצעה לעיבוד דידקטי:

 "שמונה פרקים" לרמב"ם:

  • מבוא
  • פרק א'
  • פרק ב'
  • פרק ג'
  • פרק ד'
  • פרק ה'
  • פרק ו'