"שמונה פרקים" – פרק ה'

שתי הרצאות של עופרה ליבוביץ' בנושא הפרק החמישי מתוך "שמונה פרקים" לרמב"ם.

< 1 דקות

"שמונה פרקים" לרמב"ם – פרק ה'

*חלק ראשון – האם יש תכלית לחיים?

*חלק שני – תכלית החיים על פי הרמב"ם:

"שמונה פרקים" לרמב"ם:

  • מבוא
  • פרק א'
  • פרק ב'
  • פרק ג'
  • פרק ד'
  • פרק ה'
  • פרק ו'