תנור של עכנאי

מצגת להסבר סיפור תנור של עכנאי.

< 1 דקות

סיפור תנורו של עכנאי מהווה צוהר להבנת דרכי המחלוקת וההכרעה בעולמם של חז"ל.

הסיפור מובנה ויש בו חלקים ברורים ושלבים הבונים את העלילה.

 

לפניכם  המסייעת בניתוח הסיפור ובהבנת המשמעויות העולות ממנו.

 

יחיד וחברה עמוד 35