תרומת איברים

פעילות רלוונטית לעמדתו של הרב עובדיה יוסף ביחס לתרומת איברים.  

< 1 דקות

קישור לפרק מ"השמינייה" (עונה 3 פרק 160) בו תלמידה מתנדבת לתרום למחנכת שלה (!) חלק מהכבד שלה, כי יש לה נוגדן לווירוס בו האישה חולה. להוספת המתח, המחנכת בהריון עם תאומים.

אפשר להראות מדקה 8.