איך מחלקים? יחידת מליאה על צדק חלוקתי

יחידה מלווה לפרק #15 בהסכת "על רגל אחת"

ביחידה נכיר את הבעיה של חלוקת העושר בעולם, נאזין לפרק "איך מחלקים?" בהסכת "על רגל אחת", נלמד על רעיון היוֹבֵל במקרא ובכתבי זאב ז'בוטינסקי ונחשוב על חלוקה צודקת של משאבים.

כיתות ז - טשיעור אחד