אין ארמונות מזכוכית

נשים פורצות דרך

כיצד נשים לאורך ההיסטוריה הצליחו לשבור את "תקרת הזכוכית"? היכרות עם נשים פורצות דרך.

כיתה ז3 שיעורים ומעלה

מטרת הפעילות

 

 • ליצור מפגש חברתי ולימודי בין לומדים מבתי ספר שונים ברחבי הארץ.
 • לחשוף את הלומדים לעשייה נשית פורצת דרך בהיסטוריה העולמית והמקומית.
 • להכיר את הביטוי "לשבור את תקרת הזכוכית" ואת משמעותו.

מיומנויות:

 • יצירת תקשורת מילולית בין חברי הקבוצה.
 • דליית מידע מטקסט והסקת מסקנות.
 • בירור עמדות אישיות וקבוצתיות.
 • יכולת הנמקה וביסוס.
 • הצגת תוצרים והוראת עמיתים.

מהלך הפעילות

***מפגש זה הוא השני משלושה מפגשים המציעים לקשור בין דמותה של ושתי לבין נשים פורצות דרך בתרבות, והוא כולל עבודה משותפת של שתי כיתות מבתי ספר שונים. הפעילות תתקיים במפגש סינכרוני (Zoom ,Teams ,Meet, אחר)

א. פתיחה (15 דקות):

עם תחילת המפגש המורים יציגו את עצמם ויספרו בתמציתיות על מטרות המפגש. לאחר מכן הקדישו זמן למשחק היכרות לצורך "שבירת הקרח".

הצעה לפעילות: "אור/חושך"

בקשו מכולם לכבות את המצלמות. אמרו ללומדים משפט המתאר מצב, ובקשו שכל מי שמסכים עם המשפט ידליק את המצלמה. לדוגמה: ידליק את המצלמה כל מי שנרדם פעם בשיעור בזום, ידליק את המצלמה כל מי שהתעורר דקה לפני תחילת שיעור, מי שאצלו כבר אי אפשר לראות את הרצפה בחדר מרוב בלגן, מי שהתמכר לסדרה חדשה בשבוע האחרון…

שימו לב: הקפידו שלפחות השאלה האחרונה תעסוק בתוכן המפגש – ידליק את המצלמה כל מי שחושב שיש שוויון בין נשים לגברים, כל מי שחושב שוושתי היא דמות שלילית, כל מי שחושב שוושתי היא דמות חיובית… 

ב. "לשבור את תקרת הזכוכית" (15 דקות):

 • כשלב מקדים, חשוב לשאול את הלומדים מה הם למדו על המלכה ושתי במפגש הקודם: מה הוא מקומה של ושתי בסיפור המגילה? כיצד דמותה מתוארת במדרשים השונים? האם לדעתכם תיאור זה עושה עימה צדק? הדגישו כי כוחה של ושתי היה בסירובה לדרישתו המשפילה של אחשוורוש, למרות הידיעה כי לסירוב זה יהיו השלכות קשות כלפיה. סיפורה של ושתי הוא סיפורן של נשים רבות, בעולם שבו לא היה מקובל שנשים יעמדו על דעתן או יסרבו להוראתו של גבר.
 • ספרו ללומדים כי במשך ההיסטוריה האנושית נשים לא נהנו משוויון זכויות, מאחר שהעולם נשלט על ידי גברים. רק במאה ה-19, בתהליך ארוך וממושך, החלו נשים להיאבק באופן ממוסד על מקומן המעמדי, החברתי והכלכלי, ורבות מהן הצליחו "לשבור את תקרת הזכוכית".
 • הקרינו את הסרטון מנפצים את תקרת הזכוכית – יום האישה הבינלאומי
 • לאחר הקרנת הסרטון שאלו: מה מתואר בסרטון? לדעתכם, מה היא אותה "תקרת זכוכית"? היכן היא מופיעה בעולם / בחברה הישראלית? ומה המשמעות של "לשבור" אותה?

("תקרת הזכוכית" – דימוי לתיאור המחסום הבלתי נראה, ובכל זאת בלתי עביר, שעוצר מיעוטים ונשים מעלייה לשלבים העליונים של הסולם החברתי, ללא קשר לכישורים או להישגים שלהם. ההגדרה מתוך ויקיפדיה).

ג. עבודה בקבוצות (20 דקות):

 • שתפו מסך והציגו בקצרה ללומדים את המצגת הזאת, שעליה עליהם לעבוד. התייחסו לשקף השני ולשקף השלישי. בשקף השני יש משימת היכרות – הדגישו זאת לפני שיוצאים למשימה, ובשקף השלישי מופיע הסבר למשימה הקבוצתית. עברו איתם על השאלות כדי לוודא שכולם מבינים מה עליהם לעשות.
 • לפני שליחת ההזמנה לחדרים, הגדירו מראש בעת החלוקה לחדרים את שם הדמות הנשית שעל אודותיה תחקור כל קבוצה (לפי מספר החדר).
 • התשובות של הקבוצות יופיעו על קיר הפדלט. את הקישור שלחו גם לתלמידים בצ'אט או בקבוצת הווטסאפ של כל כיתה. מומלץ ליצור קיר פדלט shelf ובו ליצור מדפים לתשובות, על פי מספר השאלות. דוגמה לקיר הפדלט ראו כאן.

ד. חזרה למליאה, הצגת התוצרים ועריכת דיון (15–20 דקות):

שתפו את הקיר השיתופי (הפדלט) במליאה, ובקשו מכל קבוצה לספר על הדמות הנשית שחקרה ועל הדיון שעלה בקבוצה. נתבו ופתחו את הדיון על פי התשובות וההתייחסויות של הלומדים.

לקראת סיום וסיכום, שאלו: נחשפתם היום לנשים חזקות, שהשמיעו את קולן ונאבקו למען זכויותיהן ולמען זכויות נשים באופן כללי. הן הובילו לשינוי ונרשמו בדפי ההיסטוריה באור חיובי. האם אפשר לומר כי מעמד הנשים היום זהה למעמד הגברים? שכל הנשים יכולות להשמיע את קולן? או שעדיין יש מקומות ומצבים שבהם אנו חוזרים למקומה של ושתי מן המגילה?

בשלב זה (אם הסוגיה לא עולה בתשובות הלומדים) התייחסו בקצרה לתופעה ההולכת וגוברת של אלימות נגד נשים בכל המגזרים בחברה הישראלית, ולחשיבות של מיגור התופעה.

שימו לב: האלימות נגד נשים בחברה הישראלית היא נושא מורכב ורגיש. ייתכן שחלק מהלומדים יחושו קושי להתמודד עימו מסיבות שונות. לפיכך אין להעמיק בנושא, אלא רק להציפו.

ה. אסיף (5 דקות):

בקשו מהלומדים לסכם את תחושותיהם בעקבות מפגש זה. אפשר לעשות זאת כשאלה פתוחה במליאה או כשאלה במנטימטר (בצורת ענן תשובות או כהיגדים).

דוגמאות לשאלות:

 • בחרו שתי מילים המשקפות את תחושותיכם בעקבות המפגש היום.
 • באיזו הרגשה אתם יוצאים היום מהמפגש, ומדוע?
 • מה הייתם רוצים לומר לקראת סיום המפגש?

סכמו גם אתם עבור הלומדים: מפגש ייחודי זה אפשר לנו להכיר לומדים ולומדות מחטיבה אחרת, מעיר אחרת. עסקנו בדמותה של ושתי כפי שמשתקפת מהכתוב במגילה ומפרשנויות של חז"ל. חקרתם יחד בקבוצות על אודות דמויות נשיות פורצות דרך, שהעזו לשבור את "תקרת הזכוכית" שהוצבה בפני נשים במשך ההיסטוריה האנושית. בזכות פעילותן, נשים אלו סללו דרך חדשה וחשובה עבור כלל הנשים. עם זאת, אנחנו עדיין חיים בעולם שתקרות זכוכית קיימות בו, ויש בו נשים שחוששות להשמיע את קולן ולא חיות את חייהן בחופש ובביטחון. ערכי השוויון והחירות האישית הם ערכים חשובים ביותר, ועלינו לפעול למען הגשמתם הלכה למעשה.המפגש הבא, והאחרון ביחידת לימוד זו, יתקיים בנפרד – כל כיתה עם המורה שלה. במפגש זה  תקבלו הסבר על תוצר שעליו עליכם לעבוד בעקבות הלמידה בשני המפגשים הקודמים.

קישור למערך הראשון ושתי אומרת לא!