אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים

שיעור חינוך לפתיחת שנת הלימודים

עם פתיחת שנת הלימודים, מן הראוי שכל תלמיד יקדיש זמן להגדרת יעדים לשנה החדשה, להרהר באתגרים שעמם יידרש להתמודד, ולחשוב כיצד עשויה להתפתח השנה בהמשך.

כיתות ז - חשיעור אחד

מטרת הפעילות

  1. קריאת הסיפור "אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים".
  2. הצבת יעדים לשנה החדשה.
  3. ניתוח השיר "יוצא לאור".

מהלך הפעילות

אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים

בפתח השיעור נקרא במליאה את הקטע הבא, מתוך ספרו של ד"ר סוס, "אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים" (בתרגומה של לאה נאור):

בהצלחה! הגיע היום.

אתה יוצא למקומות נפלאים אז שלום.

עם רגליים בנעליים, עם שכל בראש

תמצא את הדרך שלך, אל תחשוש.

אתה יכול ויודע, מוכן ומזומן,

ואתה הוא זה שיחליט לאן.

תסתכל ברחובות מלפנים, מאחור,

יש רחוב שתחליט: "לא כדאי לי לבחור".

עם רגליים טובות, ועם שכל לחשוב,

תיזהר לא ללכת ברחוב קצת לא טוב.

אם בכלל לא תמצא אף רחוב שתאהב –

תעזוב את העיר ותצא למרחב.

אל שטח פתוח לאוויר ולרוח. שם קורים הדברים…

כשיקרה הדבר אל תפחד אל תזיע,

תמשיך ותלך ותראה שתגיע…

להדפסת הסיפור במלואו לחצו כאן (מופיע גם בספר הלימוד ציוני דרך בעמוד 30).

לאחר קריאת הסיפור, נבקש מהתלמידים לחשוב על כמה שיותר תחושות ורגשות שמתעוררות אצלם בתחילת שנת הלימודים. בדומה לסיפור של ד"ר סוס, גם תחילת שנת הלימודים דומה ליציאה לדרך חדשה. על התלמידים לדעת שלאורך השנה יזדמנו להם הזדמנויות רבות, שאותן כדאי יהיה לנצל עד תום. באותו הזמן, יצטרכן התלמידים להתמודד גם עם לא-מעט אתגרים, בתחום החברתי, הלימודי, והאישי, וגם לכך כדאי להתכונן כבר בתחילת הדרך.

הצבת מטרות לשנה החדשה

בהמשך לסיפור שבו פתחנו, נבקש מכל תלמיד להקדיש כמה דקות לחשיבה רפלקטיבית, בניסיון לנסח לעצמו כמה מטרות לשנה החדשה. כל תלמיד יוציא דף, ועליו ירשום את התשובה לשתי השאלות הבאות (המורה יוכל לרשום על הלוח):

  1. איזו הזדמנות אסור לי לפספס בשנה הקרובה?
  2. עם איזה אתגר איאלץ להתמודד בשנה הקרובה?

התלמידים שירצו יוכלו לשתף את חבריהם לכיתה בתשובות שכתבו, וכך יוכלו גם לעורר אותם לחשיבה נוספת ולגיבוש מטרות ויעדים נוספים.

סיכום: יוצא לאור

את השיעור נסיים בשירו של אהוד בנאי, "יוצא לאור". מומלץ לחלק את המילים לתלמידים (להדפסה לחצו כאן), ובזמן השמעת השיר בכיתה נבקש מכל תלמיד לסמן לעצמו את המשפט הרלוונטי ביותר עבורו. לסיכום השיעור יציעו התלמידים את הפרשנויות השונות שלהם לשיר, באמצעותן נוכל לנהל דיון כיתתי בדרך שאליה אנו יוצאים כעת.