בין הורים לילדים

בשיעור זה נעסוק בקשר המורכב שבין הורים לילדים, ברצון של ילדים לרצות את הוריהם, בניסיון של הורים לתקן את ילדותם שלהם דרך ילדיהם, בקושי של ילדים לומר להורים את אשר על ליבם, בקושי של הורים לקרוא את אשר בלבם של ילדיהם.

כיתות ה - ח2 שיעורים

מטרת הפעילות

  1. העלאת מורכבות של הקשר בין הורים לילדים.
  2. מודעות לקשיים בתקשורת בין הורים לילדים.
  3. העלאת מודעות לחשיבות השיח.

מהלך הפעילות

פתיח: דברים שקשה לדבר עליהם עם ההורים

נחלק לתלמידים פתקיות, ונבקש מהם לכתוב על פתקית נושא שהיו רוצים לדבר עליו עם הוריהם אבל הם מתקשים להעלותו לדיון ולדבר עליו. תלמידים שירצו לשתף ישתפו, ונבקש מכל התלמידים להניח את הפתק בצד.

שלב 1: האם נעם יאמר לאביו שאינו רוצה להתחפש השנה?

נחלק לתלמידים את דף הצפייה המצורף – דף צפייה – יום המשפחה; ניתן גם להשתמש בגרסה מקוונת של דף הצפייה המצויה באתר "אופק".

(מומלץ לחלק את הדף ולתת בכל שלב את השאלות על הקטע שבו צופים, על מנת שלא ישערו את התשובות מהשאלות הבאות)

נקרין לתלמידים את הקטע הראשון של הסרט "הפינגווין שרצה להיות ילד", סרט הגמר של מגמת קולנוע בתיכון לאמנויות תלמה ילין.

בקש מהתלמידים לענות על השאלה שבדף הצפייה.

נקיים דיון קצר ובו התלמידים יגדירו את הקושי (נעם לא רוצה שאביו יכין לו תחפושת, האב כבר נערך ומלא התלהבות למשימה), וישערו מה נעם יאמר לאביו.

שלב 2: הכנת תחפושות ומסיבת פורים

נבקש מהתלמידים לענות על השאלות המתאימות בדף הצפייה.

נשאל את התלמידים:

  • האם ניתן לצפות את התגובה של אבא של נעם מן הדברים שאמר בראשית הקטע?

שלב 3: אפילוג

נשאל: מה לדעתכם יהיה הסיום ומדוע?

סיכום

נצפה בסיום של הסרט:

נשאל:

  • מה דעתכם על הקשר בין נעם ואביו, זהו קשר טוב או קשר לא טוב?
  • האם נעם כיבד לדעתכם את אביו?
  • כיצד הייתם אתם נוהגים במקומו של נעם?
  • חזרו לפתקים שכתבתם בתחילת השיעור, על משהו שאתם רוצים לומר להוריכם אך נמנעים. האם הסרט על "הפינגווין שרצה להיות ילד" מתקשר לסיפור שלכם?