גוף שבור אינו אדם שבור

הצעה לשיעור חינוך לסיכום מחצית א

לקראת סוף מחצית א ולקראת מחצית ב נקדיש שיעור אחד לחשיבה רפלקטיבית ומסכמת. בשיעור נבקש מהתלמידים לשוב לבחון את המחצית שחלפה: את נקודות המשבר, את רגעי השיא, ואת המסקנות לקראת המחצית הבאה.

כיתות ט - יבשיעור אחד

מטרת הפעילות

לאפשר לתלמידים לקיים רפלקציה על המחצית הראשונה של השנה, במטרה להסיק מסקנות לקראת המחצית השנייה.

מהלך הפעילות

חלק א: צפיה בסרט + דף צפיה / כ-25 דקות

סיפורה המופלא של ג'נין שפרד, שיעמוד במוקד השיעור, הוא דוגמה מצוינת לחשיבה רפלקטיבית חיובית, המחברת עבר, הווה ועתיד. את השיחה של שפרד אפשר לחלק לשלושה חלקים עיקריים, והם יכולים לשמש השראה לחשיבה רפלקטיבית של התלמידים בסיכום מחצית א של שנת הלימודים. את הקרנת הסרט יש לעצור בנקודות הבאות, ובכל עצירה יתייחסו התלמידים בדף הצפייה שיחולק להם לשאלה רפלקטיבית (להדפסת דף הצפייה לחצו כאן).

  1. בדקה 8:30 נבקש מהתלמידים להשיב בכתב: "מה הייתה נקודת השפל הגדולה ביותר במחצית א? איך הגעתם למצב הזה, ומדוע הוא היה נורא כל כך?"
  2. בדקה 12:00 נעצור שוב, ונבקש מהתלמידים להשיב: "איזו מטרה רחוקה וקשה להשגה הצבתם לעצמכם במהלך המחצית? מדוע היא נראתה רחוקה כל כך, ומה גרם לכם להאמין שתוכלו להשיג אותה כנגד כל הסיכויים?"
  3. בדקה 16:15 נעצור בשלישית ונבקש מהתלמידים להשיב: "מה הייתה ההצלחה הגדולה ביותר שלכם במחצית א? באיזה הישג אתם יכולים להתגאות? איך השגתם אותו, ומה מיוחד בו כל כך?"

חלק ב: לימוד בחברותא / כ-15 דקות

התלמידים ילמדו בקבוצות לימוד קטנות קטע מתוך כתבי רמב"ם שעוסק בבחירה החופשית, וביכולתו של כל אדם לשלוט בגורלו. בניגוד לתפיסות דטרמיניסטיות ששללו את הבחירה החופשית ואת האפשרות של האדם לשנות את עצמו ואת המציאות שסביבו, האמין רמב"ם שביכולתו של כל אדם להגשים כל מטרה:

כל אדם ואדם ראוי להיות צדיק כמשה רבנו או רשע כירובעם, או חכם או סכל, או רחמן או אכזרי… ואין לו מי שיכפהו ולא גוזר עליו, ולא מי שמושכו לאחד משני הדרכים, אלא הוא מעצמו ומדעתו נוטה לאיזה דרך שירצה… כלומר אין הבורא גוזר על האדם לא להיות טוב, ולא להיות רע… לפיכך דנין אותו לפי מעשיו: אם עשה טובה, מטיבין לו; ואם עשה רעה, מריעין לו. (רמב"ם, הלכות תשובה, פרק ה).

שאלות לדיון:

  1. מה גורם לאדם להיות צדיק, רשע, חכם, טיפש, רחמן או אכזרי, על פי רמב"ם?
  2. איזו אחריות נובעת מאמירה זו של רמב"ם, ומהו היחס שזוכה לו אדם שעשה טוב או אדם שעשה רע?
  3. האם אתם יכולים לעצב את עצמכם ואת סביבתכם על פי רצונכם? תנו דוגמה למקרה שבו הפגנתם יכולת כזו.

סיכום

לסיכום השיעור נחזור למליאה ונבקש מהתלמידים להתייחס לסרט, למקור שנלמד, ולסיכום המחצית הראשונה:

  1. כיצד יסביר רמב"ם את סיפורה של ג'נין שפרד?
  2. האם אתם מסכימים עם עמדת רמב"ם, שלפיה יש לאדם בחירה חופשית?
  3. מהי המסקנה שלכם ממחצית א, ואיזה שינוי תרצו לחולל במחצית ב?