געגועים לירושלים

למידה משותפת בנושא ירושלים ויום ירושלים

כיתות ה - ושיעור אחד

מטרת הפעילות

התלמידים יבחנו את חשיבותה של העיר ירושלים עבור העם היהודי לאורך הדורות

מהלך הפעילות

פתיח

יום ירושלים

במלחמת ששת הימים נכבשה העיר העתיקה של ירושלים, ובלִבה הכותל המערבי, שריד מבית המקדש השני.

האירוע חיבר את שני חלקי העיר שהיו מופרדים בחומה במשך 19 שנה ועורר בעם רגשות לאומיים עזים.

ב-1968, כשנה לאחר מכן, החליטה ממשלת ישראל לציין יום זה כמועד מיוחד בלוח השנה של המדינה הצעירה ולקרוא לו: "יום ירושלים".

מהלך הפעילות

א. פותחים את השיעור בדיון כללי בנושא ירושלים. שאלות לדיון:

 • מדוע לדעתכם העיר ירושלים חשובה לעם היהודי?
 • אילו מקומות קדושים אתם מכירים בירושלים?
 • אילו אירועים היסטוריים התרחשו בירושלים?
 • לקראת יום ירושלים אפשר ללמוד על כמה מהאירועים ההיסטוריים שהובילו לציון יום זה.

ב. מחלקים את הכיתה לארבע קבוצות. כל קבוצה תקרא קטע אחר העוסק ביום ירושלים:

1. ירושלים – לפני הקמת המדינה ואחריה.

 • מדוע לדעתכם קבע האו"ם כי ירושלים תהיה עיר בין-לאומית?
 • כיצד לדעתכם הרגישו תושבים שגרו בירושלים, אך החומה הפרידה ביניהם?

2. מלחמת ששת הימים: רקע ופתיחה, והמלחמה בירושלים.

 • החיילים סיפרו: "ירושלים העתיקה הייתה בשבילנו תמיד סמל". למה לדעתכם התכוונו החיילים? סמל למה?
 • מדוע לדעתכם הרב תקע בשופר?
 • כמה מהחיילים שכבשו את ירושלים היו דתיים ואחרים חילונים, האם לדעתכם ירושלים חשובה להם במידה שווה?
 • מדוע לדעתכם היה חשוב למדינת ישראל לכבוש את החלק המזרחי של ירושלים?
 • מהי החשיבות הסמלית של הכותל המערבי בעבור היהודים?
 • אילו מקומות קדושים למוסלמים ולנוצרים מצויים בירושלים?

3. רבי יהודה הלוי (1075–1141).

 • מדוע לדעתכם ירושלים הייתה חשובה ליהודה הלוי אף שלא ביקר בה?
 • רוב היהודים בתקופת הגלות לא ביקרו בישראל ולא ביקרו בירושלים. אם כך, מדוע הזכירו "געגועים"?
 • אילו ביטויים לחשיבות ירושלים אתם מכירים?
 • יהודים שחיו מחוץ לישראל דורות רבים רצו לבנות את ירושלים. למה "התגעגעו"?

4. נאום יצחק רבין.

יצחק רבין ז"ל היה ראש ממשלת ישראל, אך לפני כן היה רמטכ"ל צה"ל בזמן מלחמת ששת הימים. לאחר המלחמה, ולאחר שצה"ל כבש את מזרח ירושלים, קיבל רבין תואר דוקטור של כבוד מהאוניברסיטה העברית.

 • מדוע לדעתכם היה חשוב לאנשי האקדמיה שבירושלים לתת כבוד לאיש צבא בתקופה זו?

בטקס קבלת תואר הכבוד נשא יצחק רבין ז"ל נאום, שלימים היה לנאום מפורסם. הנה קטע ממנו:

…צהלת הניצחון אחזה בעם כולו. אף על פי כן, נתקלים אנו יותר ויותר בתופעה מוזרה בקרב עדת הלוחמים עצמם. אין הם יכולים לשמוח בלב שלם, ויותר מקב של עצב ותדהמה נמסכים בחגיגתם, ויש אפילו שאינם חוגגים כלל. הלוחמים בקווים הקדמיים ראו במו עיניהם לא רק את תפארת הניצחון, אלא גם את מחירו – חבריהם נפלו לידם, מתבוססים בדמם. ויודע אני שהמחיר הנורא ששילם האויב נגע אף הוא עמוק בליבם של רבים מהם. יתכן שהעם היהודי לא חונך ולא הורגל לחוש את שמחת הכיבוש והמנצח. לכן מתקבל הדבר ברגשות מעורבים.

לנאום המלא

 • מדוע לדעתכם דיבר יצחק רבין בשעת הניצחון והשמחה על רגשות מעורבים?
 • מדוע ציין רבין את המחיר ששילמה ישראל וגם את המחיר ששילם האויב?

ג. הצגת הנושאים שנלמדו ודיון במליאה:

-לאחר שבכל קבוצה קראו את הקטעים וענו על השאלות מחזירים את הכיתה לדיון במליאה.

-כל קבוצה מציגה את אשר למדה בלימוד המשותף על ירושלים בכל תקופה.

-קוראים יחד את החלק הראשון: כ"ח באייר – יום ירושלים, ושואלים:

 • מדוע לדעתכם נקבע יום ירושלים כיום חג לאומי?
 • איזו אחריות יש לעם היהודי שירושלים היא בירתו, כלפי עמים ודתות אחרות שירושלים
 • חשובה וקדושה בעבורם?
 • אילו דרכים הייתם מציעים לציון יום ירושלים? (אפשר לשאול שאלה זו כמשימה לבית).

חומרי למידה

סרטון המתאר את מלחמת ששת הימים (מומלץ לצפות בחלק המתאר את הלחימה בירושלים מדקה 35:50 – 38:30).