העשיר השמח בחלקו

האם עושר מביא לאושר? תרבות הצריכה הפופולרית ופרקי אבות מציעים שתי תשובות מנוגדות.

כיתה ח2 שיעורים

מטרת הפעילות

  • השוואה בין המסר העולה מהפסוק בפרקי אבות למסרים שמטמיעה תרבות הצריכה הפופולרית.
  • לימוד חוויתי יצירתי בעזרת המדיה הפרסומית.

מהלך הפעילות

פתיח / שאלת דריכה

האם עושר מביא אושר?

מהלך הפעילות

  • נראה לתלמידים שתי פרסומות – אחת של חברת האלקטרוניקה "שארפ" ואחת של חברת "שופרסל דיל". לאחר מכן נחלק להם דף עבודה העוסק במסרים העולים מהפרסומות הללו.
  • דיון בכיתה על הערכים שהפרסומות מבקשות להעביר.
  • התלמידים יתחלקו לקבוצות וכל קבוצה תקבל משימה יצירתית – להפיק פרסומת שהסלוגן בה הוא "איזהו עשיר- השמח בחלקו" .
  • הצגת הפרסומות בכיתה באירוע חגיגי.

חומרי למידה

1. הקישור לפרסומת של "שארפ":

2. הקישור לפרסומת של "שופרסל דיל":

3. דף עבודה, גרסה מקוונת.

פעילות יצירתית

  • נחלק את התלמידים לקבוצות. כל קבוצה תפיק פרסומת ובה המסר "איזהו עשיר, השמח בחלקו".
  • המורה ילווה את התלמידים משלב הכתיבה עד שלב הביצוע.
  • ניתן להפיק סרט בדומה למה שראינו בדוגמאות לעיל וניתן גם להציע פוסטר או תשדיר רדיו.

סיכום

הצגת הפרסומות בכיתה באירוע חגיגי וסיכום הזיקה בין עושר לאושר.

לקריאה נוספת

ספר הלימוד "בשבילי אבות" הוצאת הרטמן, עמ' 88–89