הרצל

מערך שיעור העוסק בבנימין זאב הרצל על בסיס שני שירים שנכתבו עליו שנים רבות אחרי שהציג את חזונו.

כיתה ז2 שיעורים

מטרת הפעילות

 • הסתכלות כוללת על החומר שנלמד.
 • השוואה בין החזון למציאות.
 • לימוד חוויתי דרך שיר.

* הפעילות מומלצת ללמידה אחרי היכרות מקדימה של התלמידים עם דמותו ופועלו של הרצל.

מהלך הפעילות

פתיח / שאלת דריכה

מה קורה לחוזה כשהחזון נפגש במציאות?

(הן מבחינתו של הרצל והן מבחינתנו, מתוך הסתכלות על החברה שלנו).

שלבי הפעילות

 1. נחלק לתלמידים את מילות השיר "הרצל". נשמיע לתלמידים את השיר ונבקש מהם למלא את החלק בדף העבודה העוסק בשיר.
 2. נחלק לתלמידים את מילות השיר "בנימין זאב". נשמיע לתלמידים את השיר ונבקש מהם למלא את החלק בדף העבודה העוסק בשיר.
 3. נבקש מהתלמידים לסיים את דף העבודה.
 4. נדון בשני השירים ובהעדפות התלמידים.

חומרי למידה

1. מילות השירים וקישורים ליוטיוב:

*השיר "הרצל" בביצוע להקת גייסות השיריון:

(למילות השיר "הרצל" באתר "שירונט").

*השיר "בנימין זאב" בביצוע רבקה מיכאלי:

(למילות השיר "בנימין זאב" באתר "שירונט")

2. דף עבודה , גרסה מקוונת.

*האזינו לשיר "הרצל" וענו על השאלות:

 1. מצאו רעיונות, מושגים או פרטים המופיעים בשיר, שלמדתם עליהם ביחידת הלימוד על הרצל.
  מהם, וכיצד הם מוצגים בשיר. האם כפי שהוצגו בכיתה?
 2. הקשיבו ללחן של השיר, כיצד הלחן מדגיש, מבטא, מעצים את הרעיונות שמביע השיר?
 3. בשיר יש ביקורת. על מה הביקורת, וכלפי מי היא מופנית?

*האזינו לשיר "בנימין זאב" וענו על השאלות:

 1. מצאו רעיונות, מושגים או פרטים המופיעים בשיר, שלמדתם עליהם ביחידת הלימוד על הרצל.
  מהם, וכיצד הם מוצגים בשיר. האם כפי שהוצגו בכיתה?
 2. הקשיבו ללחן של השיר, כיצד הלחן מדגיש, מבטא, מעצים את הרעיונות שמביע השיר?
 3. בשיר יש ביקורת. על מה הביקורת, וכלפי מי היא מופנית?

*מה בין שני השירים:

בשני השירים מוזכר מחיר אישי כבד ששילם הרצל בשל עשייתו הציבורית והלאומית.

 1. מהו המחיר האישי בכל אחד מהשירים?
 2. מה מבקש כל אחד מהשירים לומר על הרצל? ועל החברה?
 3. קשרו בין שמות השירים לתוכנם. כיצד כל שם מאיר באור אחר את כיצד השמות השונים מאירים באופן שונה את פועלו של הרצל?

שאלות מרכזיות לדיון

מצויות בדף העבודה וכדאי לחברן לשאלת הפתיחה.

סיכום

לפי שני השירים שילם הרצל, חוזה המדינה, מחיר אישי כבד כדי לממש את חזונו:

 • השיר "הרצל" עוסק בעיקר בהתמודדות של הרצל עם בני זמנו.
 • השיר "בנימין זאב" עוסק ב"פיחות הזוחל" בחזון, בפער שנוצר עם השנים בין חברת המופת הנחזית ובין החברה שנוצרת במציאות.

פעילות המשך

תלמידים בקבוצות מוזמנים לבנות מצגת לכל אחד מהשירים. במצגת יביאו לידי ביטוי דברים שלמדו וכן תובנות חדשות העולות מן השיר.

לקריאה נוספת

1. ספר הלימוד "כאן בונים", הוצאת תלי, עמ' 125.
2. ספר הלימוד "הרצל אמר", הוצאת הרטמן, עמ' 5