השפה שלי

בשיעור נתייחס לשפה העברית - שפה מדוברת, שינויים בשפה ושפה תקינה

כיתות ז - ט2 שיעורים

מטרת הפעילות

 • התלמידים יקראו וישאלו שאלות לגבי התחדשות השפה וכללי השפה העברית
 • דרכי חשיבה – יצירתיות וחדשנות
 • דרכי עבודה – שיתוף פעולה – עבודה בצוות
 • אמצעי עבודה – אוריינות מידע (כולל מחקר על מקורות, עדויות, הטיות וכו')

משך הפעילות: בין שיעור אחד לשני שיעורים.

מהלך הפעילות

פתיח

השפה היא כלי שבאמצעותו אנו מתקשרים עם הסביבה וחושבים עם עצמנו. אנחנו משתמשים בכלי זה כל יום, בין אם אנו מקשיבים, כותבים,מדברים או שרים.

השפה העברית מיוחדת בכך שבמשך דורות היא הייתה שפה כתובה בלבד, ומאז חידוש השפה העברית במאה וחמישים השנים האחרונות נוספות לה מילים ויש צורך לשנותה בקצב מהיר.

בשיעור זה נכיר כמה ממקורות המילים וכמה מהשינויים החלים בשפה.

מהלך הפעילות

1. חלוקה לקבוצות:

הכיתה תחולק לקבוצות למידה. כל קבוצה תקרא קטע אחר מתוך אתר "האקדמיה ללשון העברית":

קבוצות:

שאלות:

 • הביאו שתי דוגמאות לדברים שהתחדשו לכם בעקבות קריאת המקור.
 • הצביעו על שינויים בשפה לאורך זמן.
 • בשינויים שהדגמתם היבאו דוגמה ללשינוי אחר שניתן לעשות בנושא.
 • האם לדעתכם שפה צריכה להשתנות? אם כן, מדוע? אם לא, מדוע?

2. במליאה:

כל קבוצה תדווח מה השיבה על שאלה אחת או שתיים.

3. דיון:

 • מדוע לדעתכם חשוב לקבוע כללים לדיבור ולשימוש בשפה?
 • מהו היתרון בהכרת החוקים ובשימוש נכון בשפה?
 • אילו השפעות על התפתחות השפה אתם מזהים? (שפות מודרניות, שפות עתיקות).
 • אפשר לראות כי בשפה יש שילוב שימור ושינוי, היכן אתם מזהים שימור והיכן שינוי?

חומרי למידה

סיכום

החוקים בשפה קובעים את הדיבור והכתיבה הנכונים ובכך הם מאפשרים אחידות ודיוק.

אפשר לראות כי עם הזמן חלים שינויים במילים ובחוקים.

פעילות המשך

 • במשך כמה ימים – שבוע, התלמידים ירשמו מילים לועזיות ששמעו או אמרו.
 • התלמידים יציעו 1–2 מילים חדשות שיחליפו את המילים הלועזיות.
 • לאחר מכן יבדקו באתר האקדמיה ללשון העברית האם יש להן חלופות בעברית.