השקדייה

הצעת הוראה לקראת טו בשבט על השקדייה ועל השקידה

מה ההבדל בין שקד לשקדייה? ועל מה בדיוק שוקדת השקדייה?

כיתות ז - ט45 דקות

מהלך הפעילות

השקדייה פורחת ושמש פז זורחת… 

לקראת ט"ו בשבט, אפשר ללמוד עם התלמידים על השקדייה. אתם מוזמנים להאזין למונח על הבוקר בנושא השקדייה ולבחור אחת או יותר מההצעות שלמטה לשילוב בהוראה. 

 • מומלץ לבצע את המשימה בחברותות, ולתת עליה בונוס של שתי נקודות לציון ההערכה. 
 • האזינו לקובץ והחליטו אם הוא מתאים להאזנה בכיתה או שאתם רוצים לתת משימה בעקבות המידע שהאזנתם לו.  
 • אתם מוזמנים לשלב בין האפשרויות השונות וכמובן להוסיף עליהן.  

אם בחרתם שלא לתת לתלמידים להאזין לקובץ השמע:  

אפשרות א: 

 1. הציגו לתלמידים את המקורות המופיעים בקובץ השמע 
 1. בקשו מהתלמידים לבחור שני מקורות ולפרש אותם. 

אפשרות ב: 

בקשו מהתלמידים להסביר את הקשר בין המילים "שקדייה" ו"לשקוד". הנחו אותם להיות יצירתיים. ייתכן שיפתיעו ויציעו פירושים מקוריים מעניינים.  

אם בחרתם לתת לתלמידים להאזין לקובץ השמע:  

אפשרות ג:  

בקשו מהתלמידים להאזין לקובץ השמע ולבחור מתוך הרשימה מקור אחד. הנחו אותם להיעזר ברשימת המקורות ובאתרים המצורפים מטה. בקשו מהם להעתיק את המקור במלואו. 

שאלות לתלמידים: 

 • על פי המקור שבחרתם, מהו המובן של השורש שק"ד? 
 • מהו הסיפור או ההקשר שבו הוא מוזכר? 
 • שם הפועל לשקוד מוסבר על בסיס טיבו של העץ, המקדים בפריחתו. הביאו הסברים יצירתיים מגוונים לאחד מצמדי המילים הבאים, לא לכל המילים שורש זהה: אדם-אדמה, לבלוב-לב, עץ-עצה, עלה-עלווה, תמר-תמורה, צמר-צמרת. 

אפשרות ד: 

משימה לתלמידים: 

 • התבוננו בתצלום בעמ' 192 בספר "שבילי תרבות" לכיתה ח'. על גבי הגלויה כתוב "תחת עץ השקד בארץ ישראל בחמישה עשר בשבט". מדוע לא נכתב "תחת עץ השקדייה"? רמז: שימו לב לשנה שבה צולמה התמונה. 

אפשר להוסיף מקורות מהתנ"ך, שירים עבריים מאוחרים ואת הקישורים שלמעלה. ההשוואה בין השקד המוקדם לשקדייה המאוחרת בהתייחסות לזמן תסייע לתלמידים בפתרון השאלה 

 

אתרים לחיפוש המקורות: 

רשימת המקורות המופיעים בקובץ השמע: 

 • השקדייה פורחת / ישראל דושמן. 
 • לשנה טובה שקדייה / לוין קיפניס. 
 • קומי צאי / חיים נחמן ביאליק. 
 • לפני הירידה השנייה למצרים לקנות מזון: בראשית, פרק מג, פסוק יא. 
 • אל הציפור / חיים נחמן ביאליק. 
 • המנורה במשכן: שמות, פרק כה, פסוק לא. 
 • הבחירה בשבט לוי: במדבר, פרק יז, פסוק כב. 
 • חזיון ירמיהו: ירמיהו, פרק א, פסוקים יאיב. 
 • פרשנותו של בחיי אבן פקודה לפסוקים בירמיהו, בפרשנותו לתורה: רבנו בחיי, במדבר פרק יז, פסוק כג. 
 • גלויה, תחת השקד בארץ ישראל בחמישה עשר בשבט, 1908: תצלום מהספרייה הלאומית.