ישראלי = יהודי?

מערך שיעור שמזמין את התלמידים להכיר בקיומו של מגוון בחברה הישראלית, ומעודד אותם לקבל אנשים בישראל באשר הם ולנהוג כלפיהם בכבוד, ללא קשר לדת וללאום שאליהם הם משתייכים.

כיתות ז - טשיעור אחד

מטרת הפעילות

 1. הגברת המודעות למרקם הייחודי בחברה הישראלית, חברה מרובת דתות ותרבויות.
 2. הבנת המורכבות וההשלכות שבתפיסת הישראלי כיהודי.
 3. היכרות עם השפעת השיוך הדתי על חייהם של אנשים מדתות שונות בחברה הישראלית.
 4. לעודד פתיחות, קרבה וקבלה בין אנשים מדתות שונות בישראל, למרות ההבדלים ביניהם.

הערה חשובה: כדי למקד את הדיון בהבדלים בין אזרחי ישראל המשתייכים לדת היהודית לבין אזרחי ישראל שאינם יהודים אך מקיימים אורח חיים יהודי, לא נדון בשיעור זה באזרחי ישראל הערבים.

מהלך הפעילות

פתיח: משפחת רשף

נצפה בסרטון "משפחה בשלושה דורות – משפחת רשף" (עד דקה 5:48).

שלב 1: דיון במליאה – איך מרגיש אזרח ישראל שאינו יהודי?

א. נסביר לתלמידים: ראינו בסרטון שלוש נשים ישראליות שאינן יהודיות. בירגיט היא גרמניה נוצרייה שהתחתנה עם אמיר, יהודי ישראלי, והם חיים בארץ עם חמש בנותיהם. מאחר שהאם היא נוצרייה גם הבנות נוצריות.

ב. נשאל את התלמידים:

 • לפי הדברים ששלוש הנשים מספרות, איך האחרים מתייחסים לעובדה שהן נוצריות?
 • איך אתם הייתם מתייחסים אליהן לאור העובדה שהן נוצריות?
 • איך לדעתכם מרגיש אזרח ישראלי שאינו יהודי?
 • לפי דעתכם, באיזו מידה איריס ויונה מרגישות שייכות לישראל?
 • למה לדעתכם הבת שוקלת להמליץ לילדיה לשקר לגבי דתם?
 • אחת הבנות אומרת שהיא בכלל לא מאמינה, לא בדת הנוצרית ולא בדת היהודית. האם זה הופך אותה ליותר או לפחות ישראלית בעיניכם?
 • האם ייתכן שאדם יהיה ישראלי אף שהדת שלו אינה יהודית?

שלב 2: שאלון עמדות

א. נחלק לתלמידים דף עבודה עם שאלון עמדות – גרסת וורד | גרסה מקוונת.

ב. נבקש מהתלמידים לסמן בדף העבודה באיזו מידה הם מסכימים עם הטיעונים שבשאלה 1.

ג. נקיים בכיתה דיון סביב כל אחד מהטיעונים ונבקש מהתלמידים להסביר את עמדתם.

* חשוב לאפשר לתלמידים להעלות טיעונים מסוגים שונים, בלי לשפוט את הנאמר. כדאי לשקף את ההבדלים בין התשובות ולציין שהם קיימים גם בחברה הישראלית. יש כאלה שחושבים כך ויש כאלה שחושבים אחרת.

שלב 3: פעילות בקבוצות – נכנסים לנעליים של אנשים מדתות שונות בישראל

א. נשאל:

האם יצא לכם לפגוש תלמידים בעלי דתות שונות בחברה הישראלית?

ב. נסביר:

 • בפעילות הבאה נעמיק את ההיכרות עם נערים ונערות בעלי דתות שונות בישראל.
 • תקבלו כרטיסייה שבה תיאור של דמות, נער או נערה.
 • לאחר שתקראו את הכתוב בכרטיסייה תתבקשו להיכנס לנעליים של הדמות המוצגת בה, עד כמה שניתן. נסו לחשוב כמוה, להרגיש כמוה ולהתנהג כמוה (כמו שחקנים בהצגה).
 • לאחר מכן תתבקשו לקיים שיחה עם חבר/ה, שבה תספרו על עצמכם ותסבירו למה לדעתכם אתם ישראלים בדיוק כמו כל ישראלי אחר.

ג. נחלק לתלמידים את הכרטיסיות באופן אקראי – גרסת וורד (על המורה לגזור את הכרטיסיות עוד בטרם השיעור שכן כל דף מכיל 4 כרטיסיות).

ד. נבקש מכל תלמיד/ה לקרוא ולהכיר היטב את הדמות שקיבל/ה.

ה. נבקש מהתלמידים להסתובב בכיתה ולמצוא תלמיד/ה שיש לו כרטיסיית דמות שונה משלהם.

נסביר:

 • עליכם לדבר ביניכם, לשאול אלה את אלה שאלות במטרה להכיר זה את זה ולהבין איך ההשתייכות הדתית שלכם משפיעה על החיים שלכם במדינת ישראל.
 • המשימה שלכם היא לזכור כמה שיותר דברים על הדמות שפגשתם, בלי לכתוב שום דבר.

ו. התלמידים יסתובבו בחדר וישוחחו ביניהם בזוגות. אם מספר התלמידים אינו זוגי, אפשר לצוות את הילדים לשלישיות.

ז. לאחר כ-6 דקות (או קודם לכן, לפי מידת ההתקדמות של התלמידים במשימה) נאמר לתלמידים שנותרו להם עוד 2 דקות כדי לאסוף פרטי מידע אחרונים.

ח. בתום הזמן, נבקש מהתלמידים לשבת במקום ולהציג במליאה את הדמויות שפגשו.

סיכום

נשאל את התלמידים:

 • איך הרגשתם במהלך התרגיל?
 • האם הצלחתם להיכנס לנעליים של הדמות שקיבלתם? באילו קשיים נתקלתם?
 • אילו תובנות חדשות עלו בעקבות משחק התפקידים?
 • האם לאחר משחק התפקידים הייתם משנים את עמדתכם ביחס לאחד הטיעונים שהופיעו בשאלון העמדות?
 • איך אפשר להגדיל את תחושת השייכות של תושבי ישראל שאינם יהודים ולעודד קבלה של כולם, ללא קשר לדת שאליה הם משתייכים?