למה לי מרד?

מרד בר כוכבא – למה לי מרד? אין תגובה אחרת?

בשיעור זה נבחן את משמעות הבחירה במרד. נלמד על כמה אירועים משפטיים שבהם יצא עם ישראל למרד, נחשוב האם הבחירה לצאת למלחמה נגד שליט חזק היא החלטה נכונה, וננסה להבין איך אפשר בכלל לדעת מהי החלטה נכונה במקרים כאלו.

כיתות ז - יבשיעור אחד

מטרת הפעילות

  1. להבין מהו מרד.
  2. להבין מדוע מחליט עם לצאת למרד.
  3. להבין האם סיומו של מרד מעיד על "נכונותו".

מהלך הפעילות

פתיחה

נשאל את הכיתה: מה זה מרד? כיצד יש להגדיר לדעתכם מרד?

ניתן לשאול שאלות מסייעות: מה ההבדל בין מרד למלחמה? מה מביא אנשים למרוד?

לפי ויקיפדיה – מרד או מרי (התקוממות) הוא סירוב להכרה בסמכות. מונח כללי זה מקיף אוסף של התנהגויות, החל מאי ציות אזרחי ועד לניסיונות מאורגנים ואלימים להרוס סמכות מבוססת.

דברו עם הכיתה ונסו להעלות תופעות של מרד מההיסטוריה העולמית ושל עם ישראל:

  • מרד החשמונאים – חנוכה
  • מרד בר כוכבא
  • מרד גטו ורשה
  • מרד בצבא

הבחינו עם התלמידים בין מרד שיש בו היבטים לאומיים לבין מרד אישי או קבוצתי על בסיס נושא מסוים.

מרד בר כוכבא

הביאו את הרקע ליציאה למרד בר כוכבא – ראו כאן.

קיימו דיון סביב השאלה האם כדאי לצאת למרד או לא. חשוב שהתלמידים יתייחסו בדיון לנקודות הבאות:

  • מה הסיבה שעם פותח במרד? [הרגשה שאין דרך אחרת להסיר את הקושי שיצר הגורם הנגדי (שלטון זר, גזירות של סמכות)].
  • תוצאות המרד המקוות – האם מצבנו יהיה טוב יותר אחרי המרד?
  • האם ייתכן שנצא למרד אף שברור לנו שלא ננצח בו?

צפו בסרטון של "היהודים באים" על מרד בר כוכבא –

לפי הסרטון, מה המענה להבדלי הכוחות בין היהודים לרומאים? מה המשמעות של ההכרזות של ר' עקיבא? מהי הביקורת בסרטון ולמי היא מכוונת? האם יש לביקורת הזו גם משמעויות אקטואליות?

 

סיכום

נדבר עם התלמידים על המרד כדרך התמודדות של אנשים בקצה גבול היכולת – הנפשית או הגופנית. אילו דרכים נוספות אנו מכירים כיום להבעת התנגדות כלפי סמכות? (הפגנה, פנייה לתקשורת, פנייה לערכאות משפטיות ועוד). מתי המרד יועדף על פני דרכי התנגדות אחרות?