לעלות לתורה או לעלות למטוס?

בשיעור הזה נתלבט בשאלה כיצד אפשר, רצוי ונכון לציין את בר המצווה. האם דרך אחת טובה מדרך אחרת? אילו שיקולים עולים בהתלבטות זו? מה יכול להכריע את הכף? האם יש הבדל בין בת מצווה לבר מצווה בהקשר הזה?

כיתות ו - זשיעור אחד

מטרת הפעילות

  1. בירור היחס שלנו לטקס בר המצווה המסורתי.
  2. הבנת המהות בקיום טקס מסורתי.
  3. בחינת הטקס המסורתי ביחס לחלופות משמעותיות אחרות.
  4. התמודדות עם ההבדלים בין בנים לבנות בסוגיית בר/בת המצווה.

מהלך הפעילות

פתיח: טיול שורשים או חגיגה מסורתית?

נפתח את השיעור בשאלה הבאה:

הבן הבכור של משפחת לוי הגיע לגיל בר מצווה. מבחינה כלכלית יש באפשרותם לציין את בר המצווה באחת משתי הדרכים הבאות:

טיול שורשים משפחתי למחוזות הילדות של הסבא והסבתא שעלו לארץ כצעירים.
בר מצווה מסורתית, הכוללת עלייה לתורה, הזמנת חברים וקרובי משפחה, עריכת קידוש בבית הכנסת וסעודה חגיגית לכל המשפחה.
מה הייתם ממליצים למשפחת לוי?

יש לבחור באחת משתי האפשרויות (טיול שורשים או טקס מסורתי), ולהביא נימוק משכנע אחד (התשובה גם וגם לא תתקבל בשלב זה).
נרשום על הלוח את האפשרויות, ומתחת לכל אפשרות את הנימוקים התומכים בה.

שלב 1: הדילמה של גל

א. נצפה בסרטון של גל:

*(הסרטונים והשאלות בסעיף הנוכחי ובסעיף הבא מצויים גם בגרסה מקוונת)

שלב 2: נויה ועדן

א. נקרין לתלמידים את התגובה של נויה ואת התגובה של עדן.

התגובה של נויה:

התגובה של עדן:

ב. נבקש מהתלמידים לכתוב:

  1. עם מי מהשתיים אתם מסכימים?
  2. מה בטיעון שלה שכנע אתכם?
  3. כתבו תגובה המתייחסת לטיעון של הנערה שאיתה אינכם מסכימים.

ג. נבקש מהתלמידים לשתף בדברים שכתבו.

שלב 3: מה בין בת מצווה לבר מצווה

נשאל את התלמידים:

האם לדעתכם ההחלטה לקיים טקס מסורתי או טיול שורשים משפחתי קשורה להיותכם בנים או בנות? נמקו את דעתכם.
גם כאן נוכל לבקש מהתלמידים לכתוב תחילה את תשובותיהם במחברת כדי לוודא שכל התלמידים מתמודדים עם השאלה ומנסים לענות עליה.

סיכום: במבט אחר על הטקס

א. נצפה בכתבה המתעדת טקס בר מצווה של ניצולי שואה מכפר סבא:

ב. נשאל את התלמידים:

כיצד השפיעה הכתבה על דעתכם בנוגע לטקס בר המצווה?
האם הכתבה שינתה/ הוסיפה/ חיזקה את עמדתכם ביחס לדילמה של גל. מדוע?