מגילת רות – בין מגדר לקבלת הזר

בשיעור זה נבחן את הערכים המובאים במגילת רות הנקראת בשבועות. במגילה זו מתגלים מגוון ערכים המועלים על נס בקריאת המגילה בשבועות: עזרה לזולת, קבלת הזר, מקומה של האישה כגורמת שינוי.

כיתות ה - ושיעור אחד

מטרת הפעילות

התלמידים יכירו את תוכנה של מגילת רות ואת האירועים שבה. התלמידים יבחנו את המאורעות לפי הערכים המוצגים במהלך ההתרחשויות. הערכים שיתגלו ידונו בהתייחס למעשים חיוביים ושליליים כאחד

מיומנויות

 • דרכי חשיבה – יצירתיות וחדשנות
 • דרכי עבודה – שיתוף פעולה – עבודה בצוות
 • אמצעי עבודה – אוריינות מידע (כולל מחקר על מקורות, עדויות, הטיות וכו')
 • חיים בעולמנו – אחריות אישית וחברתית – כולל מודעות וכשירות תרבותית

פתיח

במרכז העלילה של מגילת רות מוצבת אישה אלמנה, זרה בארץ חדשה וגיורת.

כיצד מעמדה בא לידי ביטוי בסיפור? מה הוא מלמד אותנו?

מהלך הפעילות

1. הכיתה תחולק לקבוצות למידה. כל קבוצה תקרא את תקציר מגילת רות ותענה על השאלות:

תקציר סיפור מגילת רות: מגילת רות – וחג השבועות

(אפשר להשתמש גם בקישורים שבחומרי הלמידה)

שאלות:

 • מה קרה במשפחתה של רות ששינה את מצבה החברתי?
 • איזו אחריות לקחה על עצמה רות?
 • מה אנו יכולים ללמוד על תפקידי האישה בחברה המתוארת במגילת רות?
 • מה היו האתגרים שעמדו בפני רות ונעמי כאשר הגיעו ליהודה?
 • כיצד נהגו החקלאים ביהודה לדאוג לעניים?
 • מדוע לדעתכם נקראת המגילה על שמה של רות?

2. דיון במליאה: כל קבוצה תדווח מה השיבה על שאלה אחת או שתיים.

3. דיון:

 • מיהן לדעתכם הקבוצות החלשות בחברה שלנו כיום?
 • כיצד מרגיש אדם המגיע לחברה חסר אמצעים?
 • האם השתנו תפקידי האישה בחברה שלנו ביחס למסופר במגילת רות? האם יש דמיון בין התקופות?
 • כיצד החזקים דואגים לחלשים בחברה שלנו? אילו מנגנונים חברתיים יש בישראל כדי לעשות זאת? אילו מנגנונים חדשים אפשר להפעיל לדעתכם?
 • מהו המסר החברתי בסיפור מגילת רות?
 • חג השבועות הוא חג מתן תורה. מדוע לדעתכם קוראים את מגילת רות בחג מרכזי כל כך ?

 

סיכום

דרך סיפור על אישה שהגיעה לשולי החברה, מזכירה לנו הקריאה במגילת רות את התפקידים שלנו בתוך המשפחה ואת האחריות שלנו כלפיה (כמו האחריות בין נעמי לרות), וכן את האחריות החברתית של כולנו כלפי כל האנשים בחברה.

פעילות המשך משך הזמן המשוער של הפעילות

התלמידים מוזמנים להציע כיצד אפשר ליצור אווירה סובלנית בכיתה ושתלמידים יעזרו וידאגו זה לזה.