מהו טקס?

השיעור עוסק במושג טקס באופן כללי: ממה מורכבים טקסים; על הדומה והשונה בין טקסים; סוגים שונים של טקסים; משמעותם וחשיבותם של טקסים לאנשים כפרטים וכחברה.

כיתות ו - ט2 שיעורים

מטרת הפעילות

  • הבנת המושג "טקס".
  • מציאת מכנים משותפים לטקסים שונים.
  • הבחנה בין סוגים שונים של טקסים.

מהלך הפעילות

פתיח

נבקש מהתלמידים לחשוב על טקס שהם אוהבים במיוחד ולכתוב על פתקים שנחלק מראש מהו הטקס ומה הם אוהבים בו.

נאסוף את הפתקים ונקריא כמה דוגמאות בעילום שם, תלמידים שירצו בכך יוכלו להזדהות ולהרחיב על מה שכתבו.

שלב 1

נבקש מהתלמידים להעלות סוגים שונים של טקסים שהם מכירים.

אם יש צורך נשאל שאלות מכוונות (למשל: בר מצווה, קידוש, סיום קורס צבאי, פתיחת שנת פעילות בתנועת הנוער, ימי זיכרון, יום הולדת, ארוחת ערב שבת, וכדומה).

נרשום על הלוח את כל מה שמציעים התלמידים. הרשימה על הלוח תיעשה מראש לפי הקטגוריות הבאות: טקסים אישיים ומשפחתיים; טקסים ממלכתיים; טקסים דתיים.

שלב 2

נבקש מהתלמידים לשער מדוע הדברים נכתבו בקבוצות שונות על הלוח. איזו כותרת אפשר לתת לכל קבוצה?

  • טקסים אישיים ומשפחתיים (יום הולדת, ארוחה משפחתית וכדומה).
  • טקסים ממלכתיים (סיום קורס, ימי זיכרון וכדומה).
  • טקסים דתיים (חתונה, בר מצווה, קידוש וכדומה).

נבקש מהתלמידים לכתוב במחברת מה משותף לכל הטקסים שבאותה קבוצה.

נשאל: האם יש טקסים שמתאימים ליותר מקטגוריה אחת? (לחתונה, למשל, יש גם ממד דתי וגם ממד אישי-משפחתי).

נבקש מכמה תלמידים להקריא את מה שכתבו, ונכתוב על הלוח את המכנים המשותפים שמצאנו.

שלב 3

נכתוב את ההגדרה המילונית ל"טקס", ונמצא את הדמיון בין המכנים המשותפים שהגדירו התלמידים לבין ההגדרה במילון (שלב זה אפשר לתת גם כשיעורי בית).

טקס – אירוע חגיגי, רשמי ומובנה לציון נושא. (מתוך מילוג)

 

אירוע המתנהל על פי תכנית קבועה מראש; לפי המסורת, לפי התקנות, לפי תכנון מוקדם.

באחד־עשר בנובמבר נערך טקס זיכרון לחללי מלחמות העולם.

"הוי אומר כטכסין של מלכים עשה אותה ."

(מדרש תנחומא, שמות, פרשת ויקהל, סימן י, מתוך ויקפדיה)

שלב 4

נקרין לתלמידים שני טקסים ונבקש מהם לרשום במהלך הצפייה אילו מבין המאפיינים שהזכרנו באים לידי ביטוי בסרטוני הטקסים (שלב זה יכול להינתן גם כשיעורי בית).

טקס חלוקת מדליות, גל פרידמן מקבל מדליית זהב באתונה:

טקס בבית בספר בליך לזכר יצחק רבין:

 

סיכום

נשאל: מדוע אנו זקוקים לטקסים?

מה ההבדל בין אירוע שמצוין בטקס לאירוע שאינו מצוין בטקס?

על אילו צרכים עונים טקסים שונים? (על צרכים אישיים, משפחתיים, חברתיים, חינוכיים ועוד).