מהי זהות?

מערך פעילות בנושא זהויות שונות בחברה הישראלית.

כיתות ו - זשיעור אחד

מטרת הפעילות

התלמידים יקראו וישאלו שאלות הנוגעות לנושא הזהות האישית

מהלך הפעילות

פתיח/שאלת דריכה

כיצד מוגדרת הזהות שלי ? או שלכם?

שלבי הפעילות

1. קריאת פוסט "המזהם המנומס, או: מחשבות ליום כדור הארץ".

2. הכיתה תתחלק לקבוצות ותענה על השאלות:

 • לאיזה אידאל מנסה להתחבר מחבר הפוסט ?
 • מדוע לדעתכם קורה המחבר לבלוג שלו "המזהם המנומס" ?
 • כיצד מגדיר המחבר את עצמו?
 • במה אתם מסכימים עם המחבר? במה לא?

3. דיון בכיתה:

 • כיצד אפשר להגדיר זהות של מישהו?
 • האם הזהות יכולה להיות מורכבת מכמה תחומים (תפיסה אקולוגית, דתיות, מידת השמירה על מסורת, אידאלים,שייכות, דעות פוליטיות)?
 • האם זהותו של אדם יכולה להשתנות? אם כן, מתי וכיצד?

חומרי למידה

המזהם המנומס, או: מחשבות ליום כדור הארץ

סיכום

זהותו של אדם מורכבת מהרבה צדדים רבים המתחברים יחד ועם זאת, הזהות משתנה במצבים שונים ולאורך זמן. מדי פעם ניתן לעצור, לחשוב על הזהות שלנו ועל מה היינו רוצים לשמור ועל מה לשנות.

פעילות המשך

התלמידים ינסחו כיצד היו מציגים את עצמם בפני אנשים חדשים:

 • כיצד אציג את עצמי לעולה חדש?
 • כיצד אציג את עצמי לתייר?
 • כיצד אציג את עצמי לתלמיד חדש בכיתה?
 • האם אתם מזדהים עם כל אחת מההגדרות שכתבתם על עצמכם? עם אילו הגדרות אתם מזדהים יותר ?