מה ההבדל בין שמיעה לבין הקשבה?

מערך לשיעור חברה העוסק ביכולת שלנו להקשיב לאחרים.

כיתות ז - חשיעור אחד

מטרת הפעילות

 • לשים לב לדברים שמסיחים את הדעת.
 • להדגים עד כמה ההקשבה חשובה, ואיך היא משפיעה על אופן הפעולה שלנו.
 • להתנסות בהקשבה עמוקה.

מהלך הפעילות

פתיחה

אפשרות א – איפה הגורילה?

הנחו את הלומדים לקראת צפייה בסרטון קצר: יהיה עליהם לספור את הפעמים שהקבוצה הלבנה מוסרת את הכדור. בקשו מהם לבצע את המשימה באופן אישי ובלי לשוחח ביניהם. הראו את הסרטון עד דקה 0:41.

אחר כך בקשו מהם לומר כמה מסירות היו. אפשר להניח שתהיה יותר מתשובה אחת (התשובה הנכונה: 16). ואז תשאלו: מישהו ראה משהו מוזר? (התשובה: הגורילה שעוברת בין הבנות שמוסרות את הכדור.)

אפשרות ב – תשומת לב לפרטים

צפו עם הלומדים עד דקה 3:00. אפשר לבחור מה להציג:

השלב הראשון – למצוא את השוקולד מתחת ל-3 כוסות

או השלב השני – המורכב יותר, ובו 9 כוסות ועוד 3 דברים ברקע.

מומלץ להשתמש בסרט זה ולשאול, אם הלומדים ראו את הדברים האלה:

 • ברווז צהוב
 • 5 ידיים ולא 4
 • שינוי בצבע הכוסות מכחולות לירוקות

דיון על המשימה:
שוחחו עם הלומדים על התופעה שחוו כעת: התמקדות בדבר מסוים בלי לשים לב לדברים אחרים.
שאלו אותם, אם הם מרגישים את המיקוד הזה גם בדברים אחרים שהם עושים – כמו לדוגמה, במשחק עם חבר, כשהנייד איננו בסביבה. האם זה קורה להם כשהם משחקים במחשב? כשהם עסוקים בנייד? עמדו איתם על ההבדל בין סוגי הפעילויות.

קיימו ניסוי עם הכיתה:

 1. חלקו את הכיתה לזוגות ובקשו מהאחד לספר לחברו בפירוט מה עשה בסוף השבוע האחרון.
 2. בקשו מכל לומד ולומדת לשים לב ולהתמקד ככל האפשר בדברים המושמעים באוזניהם.
 3. במקביל השמיעו בכיתה שיר מקובל מאוד (חשוב להתעדכן אצל הלומדים בנושא…).
 4. שאלו את הלומדים: האם היה קל להתמקד בדברי האחר או שזה היה קשה? בקשו מהם להסביר מדוע.
  ניתן להתייחס גם למשתנים בלתי תלויים במוזיקה שברקע כמו: מידת העניין של הסיפור, רהיטות הדובר, ריכוז השומע.

סיפור

כתבו על הלוח בכיתה חלק ממשנה ו מהפרק השישי במסכת אבות:

[…] והתורה נקנית בארבעים ושמונה דברים.
ואלו הן: בתלמוד, בשמיעת האוזן, […]

דונו בכיתה: מה יכולות להיות הפרשנויות לצירוף "שמיעת האוזן"? מדוע לימוד תורה כולל גם "שמיעת אוזן"? האם יש שמיעה אחרת?

ספרו את הסיפור שסיפר הרב משאש כשביקש להסביר את הביטוי "שמיעת האוזן":

מעשה בשניים שנסעו לבבל והגיעו לדרשתו של הרב המקומי בבית הכנסת. אחד החברים הקדים להיכנס, ותפס מקום סמוך לרב, ואילו השני איחר ומצא מקום רק בקצה בית הכנסת, סמוך לפתח.

כשהחל הרב לדרוש, האורח שישב בקדמת בית הכנסת האזין ברוב קשב ונהנה מאוד מהדרשה. חברו שישב בשורה האחרונה שמע את דברי הרב בקושי והתאמץ להבין את דבריו מתוך קריאת שפתיו ותנועות ידיו.

כשנפגשו השניים לאחר הדרשה, התלהב החבר שישב קרוב אל הרב: "מימיי לא שמעתי דרשה שכזאת. דברי הרב היו עמוקים ומופלאים."

חברו, לעומת זה, חלק עליו: "במחילת כבוד הרב, הרי הוא טעה והטעה אחרים בדבריו.”

התפלא הראשון ושאל: "במה טעה והטעה?"

החל החבר שישב בקצה בית הכנסת לספר מה ששמע, והתברר שדבריו היו רחוקים מאלו ששמע החבר שישב סמוך לרב. כשדיבר הרב על "בשר כָּבוּשׁ" הוא שמע "בשר כָּתוּשׁ", וכשדיבר על “זכייה” שמע “זכירה”, וכך השתבשו הדברים באוזניו.

השיב לו הראשון בחיוך: "לא פיו של הרב הוא שגרם לַטָעוּת, אלא אוזניו של השומע. אומנם שמעת את הדרשה, אך לא קִיַימְתָ 'שמיעת אוזן'".

דיון

 • אילו התבקשתם לנסח הצעה לחבר שישב רחוק – מה הייתם מציעים לו?
 • מה משמעות דבריו של החבר שישב קרוב לרב: "לא פיו של הרב הוא שגרם לַטָעוּת, אלא אוזניו של השומע. אומנם שמעת את הדרשה, אך לא קִיַימְתָ 'שמיעת אוזן'"?
 • האם לישיבה מרחוק יכולה להיות משמעות מעבר ליכולת השמיעה? חשבו: מתי אתם יושבים רחוק ומתי אתם רוצים להיות קרובים ממש? (הופעה של אומן, למשל.)
 • האם המיקום בכיתה משפיע על ההקשבה שלכם?

כתבו על הלוח: הקשבה – שמיעה.

 • דונו בכיתה: האם לשתי המילים אותה המשמעות או שיש ביניהן הבדל? אם כן – מה ההבדל?
 • למדו בכיתה שיטה שאתם חושבים שתסייע בהקשבה מקסימלית, בתשומת הלב לחבר. אפשר לתת לשני לומדים להראות איך זה נראה, כשאדם קשוב כל-כולו לחברו.
  אפשר להשתמש בהצעות שבקישור.

חשוב להדגיש: שמיעה היא פעולה לא רצונית. לכל אדם שאיננו חירש יש יכולת לשמוע. הקשבה היא פעולה רצונית שבה האדם מתכוון לשמוע ובוחר בכך. מי שקשוב – ישב קרוב לדובר. מי שאינו רוצה לשמוע – ישב במרחק מהדובר.
בסיפור, החבר הקשוב מציע פרשנות לחוסר היכולת של החבר שלא שמע את ההרצאה: אולי לא מדובר רק ביכולת לשמוע אלא גם במידת הפניות והרצון שלך להקשיב לדובר.

 

סיכום

דברו עם הלומדים על מה שמפריע להם להקשיב (הפרעות שהם עצמם אינם יוצרים), כגון: הנייד שמצפצף, הטלוויזיה שמרעישה, האח שמשחק בסלון.

בקשו מהם לתאר אירועים או אפילו שגרה שבמהלכם הרגישו שאינם מסוגלים להתרכז ב-100% במה שהיו אמורים להקשיב לו.

ניתן להשתמש בסרט הזה לטובת סיכום ולכתוב על הלוח את חמש הדרכים שהוא מציע:

לנוחיותכם, מתחת לסרטון, יש תמלול שלו בעברית.