מה הכי חשוב בפורים?

בשיעור הזה נלמד מהן המצוות ומהם המנהגים בפורים, נבחין בין מצווה למנהג, ונבחין בין הדגשים הנהוגים במקומותינו לבין מה שהדגיש הרמב"ם. ונשאל אם יש מקום לשינוי בתפיסה או בדגשים.

כיתות ו - ט2 שיעורים

מטרת הפעילות

 1. להכיר את מצוות פורים.
 2. להכיר את המקורות למצוות פורים.
 3. להבחין בין מצווה למנהג בפורים.
 4. לזהות את המצווה הכי חשובה בפורים.
 5. לקשר בין המצוות כפי שהן מוגדרות במגילה ואצל הרמב"ם לבין הדברים שתלמידינו נוהגים לעשות בפורים.

מהלך הפעילות

פתיח: מה הכי חשוב בפורים?

נפתח בשאלת סקר:

 • נבקש מכל תלמיד לכתוב על פתק מה לדעתו הכי חשוב בפורים (אפשר גם לשלוח הודעת טקסט באמצעות שאלת סקר שנכין מראש בסל"ב (סלולרי בכיתה), ואפשר גם בעזרת Google Docs אם יש מקרן ומחשב בכיתה).
 • נעלה את התשובות על הלוח.
 • נסכם מה לדעת רוב התלמידים הכי חשוב בפורים.

שלב 1: מצוות פורים במגילת אסתר

נחלק לתלמידים דף עבודה ובו מצוות פורים כפי שהן כתובות במגילת אסתר: גרסת וורד | גרסה מקוונת.
בעקבות דף העבודה נכתוב על הלוח את שלוש המצוות של פורים המצוינות במגילה: משתה; משלוח מנות; מתנות לאביונים.

נשאל את התלמידים:

 • האם הכרתם את שלוש המצוות הללו?
 • האם יש מצווה שהתחדשה לכם בהקשר של פורים?
 • האם יש מצווה שאתם מכירים וחסרה במגילה?

שלב 2: מצוות פורים במשנה תורה לרמב"ם

הספר "משנה תורה" שכתב הרמב"ם, הוא סיכום הלכתי של התורה שבעל פה.

בדף העבודה המצורף יש כמה מובאות מתוך הלכות מגילה שבספר הזה: גרסת וורד | גרסה מקוונת.

בעקבות דף העבודה נבקש מהתלמידים לציין:

 • אילו מצוות מונה הרמב"ם?
 • מה מוסיף הרמב"ם על הכתוב במגילת אסתר?

שלב 3: מצוות פורים ואנחנו

אחרי שלמדנו מהן ארבע מצוות הפורים (המכונות ארבעת המ"מים: מגילה, משתה, משלוח מנות, מתנות לאביונים), נשאל את התלמידים:

 • אילו מבין מצוות הפורים נהוגות אצלכם?
 • אילו אינן נהוגות? מדוע?

סיכום

חזרה לשאלת הפתיחה

נשאל את התלמידים:

לאור המנהגים שלכם ומסורת חגיגת הפורים שלכם, ולאור מה שלמדתם בשיעור,

 • מה לדעתכם הכי חשוב בפורים?
 • האם יש משהו שהייתם משנים במנהגים שלכם היום?

ניתן לחשוב על דרך כיתתית לקיים את מצוות "מתנות לאביונים".